Công văn 1746/BHXH-DVT

Công văn 1746/BHXH-DVT năm 2020 về tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1746/BHXH-DVT 2020 tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/BHXH-DVT
V/v: Tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh phản ánh một số vướng mắc liên quan đến trách nhiệm tham gia các hội đồng đấu thầu mua sắm thuốc, xây dựng giá kế hoạch đối với một số loại thuốc. BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

1.1. Tham gia hội đồng đấu thầu tập trung cấp địa phương và của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý:

Đề nghị BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 5001/BHXH-DVT ngày 10/12/2015, Công văn số 4986/BHXH-DVT ngày 13/12/2016 và Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

1.2. Tham gia đấu thầu mua sắm thuốc cung ứng cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/ngành khác đóng trên địa bàn:

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế (Quyết định số 1772/QĐ-BYT), trách nhiệm tham gia của BHXH các tỉnh như sau:

- Tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc đối với các gói thầu mua thuốc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc quy định tại Điều 3 Quyết định số 1772/qĐ-BYT.

- Đối với các gói thầu do các bệnh viện Bộ/ngành khác thực hiện, BHXH tỉnh tham gia xây dựng kế hoạch đấu thầu.

Căn cứ vào điều kiện nhân lực, BHXH các tỉnh bố trí cán bộ tham gia công tác đấu thầu phù hợp, ưu tiên tập trung vào khâu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Về một số vướng mắc trong quá trình tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.1. Giá kế hoạch của từng thuốc được xây dựng theo nguyên tắc quy định tại điểm c, d, khoản 4, Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập. Lưu ý phân nhóm thuốc generic: nhóm 3 quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT chuyển thành nhóm 4 tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT .

2.2. Xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu mua sắm vị thuốc, dược liệu:

Đối với dược liệu/vị thuốc: Các thuốc này chưa có giá kê khai, dải giá rộng, do đó cần tập trung việc rà soát đảm bảo đúng tên dược liệu/vị thuốc, nguồn gốc, bộ phận dùng, dạng sơ chế/phương pháp chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, tần suất xuất hiện của mức giá để làm cơ sở xây dựng và thẩm định giá kế hoạch hợp lý. BHXH Việt Nam sẽ đề nghị Bộ Y tế công bố kịp thời kết quả trúng thầu của dược liệu/vị thuốc làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch.

2.3. Xây dựng giá kế hoạch đấu thầu thuốc phóng xạ, hợp chất đánh dấu:

Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 15/2019/TT-BYT , và chưa có hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn nguyên tắc xây dựng giá kế hoạch sau khi có quy định của Bộ Y tế.

Yêu cầu BHXH các tỉnh căn cứ hướng dẫn nêu trên, các quy định của pháp luật về đấu thầu để chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB trong việc tham gia đấu thầu thuốc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);

- Bộ Y tế: Vụ KHTQ TTMS thuốc TTQG;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Các bệnh viện trực thuộc BYT;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Lê Văn Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1746/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1746/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2020
Ngày hiệu lực03/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1746/BHXH-DVT

Lược đồ Công văn 1746/BHXH-DVT 2020 tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1746/BHXH-DVT 2020 tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1746/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Văn Phúc
        Ngày ban hành03/06/2020
        Ngày hiệu lực03/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1746/BHXH-DVT 2020 tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1746/BHXH-DVT 2020 tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

              • 03/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực