Công văn 1746/SXD-KTTH

Công văn 1746/SXD-KTTH năm 2009 về văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Công văn 1746/SXD-KTTH 2009 văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Khánh Hòa


UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1746/SXD-KTTH
V/v các văn bản pháp lý về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi

- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị xây dựng và tư vấn xây dựng trong tỉnh.

 

Thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành, công bố một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:

1. Đơn giá.

- Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa".

- Quyết định 84/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng".

- Quyết định 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng"

- Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm".

- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc công bố Đơn giá duy trì thống thoát nước đô thị tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 07/1/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá cắm mốc giới quy hoạch tỉnh Khánh Hòa"

- Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên Quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa - Phần Xây dựng".

- Quyết định 1341/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên Quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa - Phần Điện - Nước - Thông tin".

- Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc công bố Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Khánh Hòa"

2. Chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về việc thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí phục vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Công văn số 3562/UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra liên quan đến công tác lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng đã có văn bản 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng "Về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình".

Sở Xây dựng Khánh Hòa thông báo đến các Chủ đầu tư các đơn vị tư vấn xây dựng, các đơn vị thi công cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiên cứu thực hiện quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng Khánh Hòa để xem xét, giải quyết.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu các văn bản có thể liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng gặp chị Thanh (058.3819145)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTH.Quang.

GIÁM ĐỐC
Lê Văn Dẽ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1746/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1746/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2009
Ngày hiệu lực08/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1746/SXD-KTTH 2009 văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1746/SXD-KTTH 2009 văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Khánh Hòa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1746/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Văn Dẽ
        Ngày ban hành08/07/2009
        Ngày hiệu lực08/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1746/SXD-KTTH 2009 văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1746/SXD-KTTH 2009 văn bản pháp lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Khánh Hòa

           • 08/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực