Công văn 175/VPCP-NN

Công văn 175/VPCP-NN năm 2020 về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 175/VPCP-NN 2020 sự cần thiết ban hành cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/VPCN-NN
V/v sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5943/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 11 năm 2019 về hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét lại sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND tp. H
Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ Pháp luật, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 175/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu175/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2020
Ngày hiệu lực08/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 175/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 175/VPCP-NN 2020 sự cần thiết ban hành cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 175/VPCP-NN 2020 sự cần thiết ban hành cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu175/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/01/2020
        Ngày hiệu lực08/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 175/VPCP-NN 2020 sự cần thiết ban hành cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 175/VPCP-NN 2020 sự cần thiết ban hành cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất Hồ Chí Minh

              • 08/01/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực