Công văn 1751/BXD-VP

Công văn số 1751/BXD-VP về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1751/BXD-VP công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1751/BXD-VP
V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
- Xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, C400.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN  BẢN

 
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1751/BXD-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1751/BXD-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1751/BXD-VP

Lược đồ Công văn 1751/BXD-VP công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1751/BXD-VP công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1751/BXD-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1751/BXD-VP công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1751/BXD-VP công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

         • 14/08/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực