Công văn 1752/TC-TCT

Công văn về việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hộp

Nội dung toàn văn Công văn 1752/TC-TCT tính thuế tiêu thụ đặc biệt bia hộp


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1752/TC-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1752/TC-TCT NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2000 VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB ĐỐI VỚI BIA HỘP

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ vào Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 396/CP-KTTK ngày 26/4/2000 của Chính phủ "Về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hộp sản xuất trong nước" để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất bia hộp; Bộ Tài chính hướng dẫn việc tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia hộp (bia lon) sản xuất trong nước như sau:

1. Các doanh nghiệp sản xuất bia có sản xuất mặt hàng bia hộp khi xác định giá tính thuế TTĐB đối với bia hộp được tính giảm trừ 1 phần giá trị vỏ hộp với mức là 3.000 đồng/lít bia hộp.

Giá tính thuế TTĐB đối với bia hộp là giá chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ thể như sau:

/Giá tính thuế TTĐB

(đ/lít)

=

Giá bán hàng (đ/lít) - 3.000 (đ/lít)

1 + thuế suất (65%)

Ví dụ: giá bán bia hộp "333" của Công ty Bia Sài Gòn là 16.060đ/lít thì giá tính thuế TTĐB và mức thuế TTĐB phải nộp tính trên 1 lít bia hộp "333" là:

 

 

/


Giá tính thuế TTĐB


=

16.060 - 3.000

1,65

=

7.915(đ/lít)

Thuế TTĐB phải nộp = 7.915đ/lít x 65% = 5.144,75đ/lít

2. Giá tính thuế TTĐB áp dụng đối với bia hộp tại Công văn này có hiệu thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2000. Các quy định khác về kê khai, nộp thuế TTĐB đối với bia hộp vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 84/1998/NĐ-CP">168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1752/TC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1752/TC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2000
Ngày hiệu lực 09/05/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1752/TC-TCT

Lược đồ Công văn 1752/TC-TCT tính thuế tiêu thụ đặc biệt bia hộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1752/TC-TCT tính thuế tiêu thụ đặc biệt bia hộp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1752/TC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 09/05/2000
Ngày hiệu lực 09/05/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1752/TC-TCT tính thuế tiêu thụ đặc biệt bia hộp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1752/TC-TCT tính thuế tiêu thụ đặc biệt bia hộp

  • 09/05/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực