Công văn 1755/VPCP-QHQT

Công văn số 1755/VPCP-QHQT về việc thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1755/VPCP-QHQT thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1755/VPCP-QHQT
V/v thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 12/UBDT-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 2008) về việc tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, ý kiến của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (công văn số 127/KHCNVN-KHTC ngày 30 tháng 1 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 1055/BCT-NL ngày 31 tháng 01 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 867/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 2 năm 2008), và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 2097/BTC-TCĐN ngày 25 tháng 2 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện dự án "Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam" được nêu tại công văn số 12/UBDT-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc.

2. Để thực hiện Dự án trên có hiệu quả thiết thực, yêu cầu Ủy ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và thực hiện nghiêm các quy định được nêu tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1755/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1755/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1755/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1755/VPCP-QHQT thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1755/VPCP-QHQT thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1755/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1755/VPCP-QHQT thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1755/VPCP-QHQT thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan

              • 20/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực