Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP

Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án từ ngân sách địa phương do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan thi hành án


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17558/CVLB-BTC-BTP
V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án từ ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; định mức phân bổ chi thường xuyên cho cơ quan thi hành án đã được ưu tiên so với các cơ quan hành chính khác. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan thi hành án có thể kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị theo đề nghị của chính quyền địa phương. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ khả năng, xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơ quan thi hành án như: hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc, hỗ trợ hoạt động cưỡng chế thi hành án, các vụ án tồn đọng, án lớn, án điểm phức tạp kéo dài, kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức và hỗ trợ một số hoạt động khác của ngành.

Trên cơ sở nhu cầu cần thiết các nội dung nêu trên, Cơ quan thi hành án địa phương lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính địa phương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng ngân sách địa phương. Việc sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ phải đảm bảo theo đúng mục đích; cơ quan tài chính địa phương tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương và cơ quan thi hành án địa phương tổng hợp quyết toán với cơ quan thi hành án cấp trên theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp trong điều hành, địa phương có tăng thu ngân sách địa phương thì Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm cả số dự kiến hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho cơ quan thi hành án trên địa bàn (nếu có) mà địa phương huy động để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương) và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Riêng 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm tổng hợp số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơ quan thi hành án trên địa bàn gửi cơ quan tài chính cấp trên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp khi xác định 50% tăng thu ngân sách địa phương để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính; (các tỉnh TP trực thuộc Trung ương)
- KBNN; (các tỉnh TP trực thuộc Trung ương)
- Vụ HCSN:
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
Hà Hùng Cường

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17558/CVLB-BTC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan thi hành án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan thi hành án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17558/CVLB-BTC-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường, Vương Đình Huệ
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan thi hành án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17558/CVLB-BTC-BTP năm 2012 hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan thi hành án

           • 19/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực