Công văn 17559/BTC-QLG

Công văn 17559/BTC-QLG năm 2016 triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17559/BTC-QLG triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC về quản lý giá năm 2016


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17559/BTC-QLG
V/v triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 11/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; triển khai Nghị định trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Đtriển khai Nghị định và Thông tư trên kịp thời, hiệu quả, tiếp theo Công văn số 16364/BTC-QLG ngày 15/11/2016 triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Ngoài ra, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, địa phương đối với một số hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP:

(i) Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế: Thẩm quyền rà soát và tiếp nhập Biểu mẫu đăng ký giá, thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai giá thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương theo quy định tại khoản 4 và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP;

(ii) Đối với mặt hàng dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá, dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá, cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt: Thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai giá thuộc Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.

Trên cơ sở các quy định về thẩm quyền nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo triển khai, cụ thể như sau:

- Chủ động nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình, hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá và tiếp nhận kê khai giá đối với các mặt hàng trên để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo hiệu quả quản lý của các bộ và địa phương. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc đơn vị chức năng tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá và tiếp nhận kê khai giá theo quy định.

- Trường hợp cần thiết, áp dụng thực hiện việc tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 56/2014/TT-BTC và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC; việc tiếp nhận Văn bản kê khai giá theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Thông tư số 233/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện để đảm bảo các nội dung quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP và Thông tư số 233/2016/TT-BTC được thi hành đồng bộ, kp thời kể từ ngày 01/01/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- S
Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, QLG (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17559/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17559/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2016
Ngày hiệu lực12/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17559/BTC-QLG triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC về quản lý giá năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17559/BTC-QLG triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC về quản lý giá năm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17559/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành12/12/2016
        Ngày hiệu lực12/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17559/BTC-QLG triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC về quản lý giá năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17559/BTC-QLG triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC về quản lý giá năm 2016

           • 12/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực