Công văn 1757/BHXH-VKH

Nội dung toàn văn Công văn 1757/BHXH-VKH 2022 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2023


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/BHXH-VKH
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học hàng năm và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp Hội đồng Khoa học Ngành về việc xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2023, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào định hướng, yêu cầu phát triển và thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023, cụ thể như sau:

A. Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2023

1. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số trên cơ sở chương trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam và của Quốc gia.

3. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với ngành BHXH Việt Nam.

4. Nghiên cứu giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đáp ứng mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018.

5. Nghiên cứu mô hình và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021.

6. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư.

7. Nghiên cứu mô hình và giải pháp đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, đúng quy định, có hiệu quả đầu tư cao.

8. Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với quá trình chuyển đổi số.

9. Nghiên cứu các giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

10. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác, hội nhập quốc tế, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

11. Nghiên cứu giải pháp về tăng cường hiệu quả công tác giám định BHYT.

12. Nghiên cứu giải pháp về tăng cường quản lý bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến; quản lý bệnh nhân điều trị các bệnh mãn tính…

13. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

B. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN

- Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của đơn vị;

- Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Mẫu PL1-PĐXNV).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Viện Khoa học BHXH) trước ngày 30/7/2022 qua hệ thống Eoffice./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, VKH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PL1-PĐXNV

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ....

Năm 2023

1. Tổ chức, cá nhân đề xuất:

2. Tên nhiệm vụ KH&CN thứ nhất:

- Hình thức thực hiện (chương trình, đề tài, đề án):

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Tính cấp thiết và tính mới:

- Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

- Dự kiến hiệu quả:

- Địa chỉ ứng dụng dự kiến:

- Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc):

- Dự kiến kinh phí thực hiện (mong muốn dự kiến của chuyên gia):

- Dự kiến tổ chức chủ trì thực hiện:

3. Tên nhiệm vụ KH&CN thứ hai:

 

 

 

 

..., ngày ... tháng... năm…….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1757/BHXH-VKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1757/BHXH-VKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1757/BHXH-VKH

Lược đồ Công văn 1757/BHXH-VKH 2022 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2023


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1757/BHXH-VKH 2022 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2023
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1757/BHXH-VKH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành29/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1757/BHXH-VKH 2022 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2023

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1757/BHXH-VKH 2022 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2023

              • 29/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực