Công văn 1757/TTg-KTTH

Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/TTg-KTTH
V/v hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính , Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công An, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Ban Chỉ đạo thương mại biên giới.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tại công văn số 702/BCT-XNK ngày 19 tháng 9 năm 2013 về kết quả sơ kết thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (Chỉ thị số 23); đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 7656/BCT-XNK ngày 27 tháng 8 năm 2013 về thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa qua Lối mở Nà Lạn, tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23 và các biện pháp tăng cường quản lý theo kiến nghị của Bộ Công Thương tại Khoản 2 Mục II công văn số 702/BCT-XNK nêu trên. Giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

2. Đối với các kiến nghị về cơ chế, chính sách:

a) Về mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất: Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm và một số loại hàng tiêu dùng đã qua sử dụng tại Công văn số 702/BCT-XNK nêu trên. Giao Bộ Công Thương công bố, quy định chặt chẽ các điều kiện kinh doanh, quản lý.

b) Về cửa khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa:

- Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thống nhất với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước khi công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu đủ điều kiện để tái xuất hàng hóa khi đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Bộ Công Thương để lựa chọn và giao cho một số thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan nêu trên, không để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu; đình chỉ hoạt động tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan nếu để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ việc này.

c) Về thời gian hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam: Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 23.

d) Về cửa khẩu xuất, nhập và đặt cọc, ký quỹ đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan: Áp dụng tương tự như đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

đ) Đối với thương nhân từ chối trách nhiệm xử lý những lô hàng đã được giao theo hợp đồng nhập khẩu đã ký: Bộ Công Thương xem xét, rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất và không cấp lại.

3. Đồng ý bổ sung thí điểm mặt hàng tạm nhập tái xuất qua Lối mở Nà Lạn, tỉnh Cao Bằng đối với thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm và một số loại hàng tiêu dùng đã qua sử dụng. Giao Bộ Công Thương công bố để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc Phòng);
- TCCS phòng chống tội phạm (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, V.I, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) LT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1757/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1757/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1757/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1757/TTg-KTTH năm 2013 hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

             • 31/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực