Công văn 1757/XNK-TMQT

Công văn 1757/XNK-TMQT năm 2017 về nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1757/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1757/XNK-TMQT
V/v nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan)

Trả lời công văn số 2950/GSQL-GQ1 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) về việc nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có công văn số 360/XNK-TMQT trả lời công văn số 566/GSQL-GQ1 ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan). (Cục Xuất nhập khẩu xin sao gửi kèm theo công văn số 360/XNK-TMQT dẫn trên).

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Theo đó, khoản 19, Điều 1 Nghị định đã quy định: “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp đ quản lý các sản phẩm thuốc lá điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ”.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) xin thông tin để Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục CN;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TMQT, nganntt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Toản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1757/XNK-TMQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1757/XNK-TMQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1757/XNK-TMQT

Lược đồ Công văn 1757/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1757/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1757/XNK-TMQT
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1757/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1757/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử

            • 15/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực