Công văn 17574/BTC-ĐT

Công văn 17574/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17574/BTC-ĐT 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 2012 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17574/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 như sau:

1. Phần tăng thêm khối lượng thực hiện của các dự án do điều chỉnh hạng mục, làm tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư thì không được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đối với trong các trường hợp sau:

a) Dự án giao thông: Tăng cấp đường, kéo dài thêm tuyến đường chính của dự án. Đối với cầu: Tăng khổ cầu (tăng làn xe chạy) và tăng số nhịp làm tăng chiều dài cầu chính.

b) Dự án thủy lợi: Tăng cao trình đỉnh đập; tăng chiều dài của đê, kè; tăng chiều dài của kênh chính; tăng công suất trạm bơm tưới tiêu.

c) Dự án bệnh viện: Tăng số giường bệnh của bệnh viện; tăng diện tích sàn xây dựng bệnh viện.

d) Dự án ký túc xá sinh viên: Tăng diện tích sàn xây dựng ký túc xá.

đ) Dự án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên: Tăng diện tích sàn xây dựng phòng học và nhà ở công vụ giáo viên.

2. Phần tăng thêm khối lượng thực hiện của dự án ngoài diện quy định tại Khoản 1 nêu trên thì được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

3. Hồ sơ thanh toán:

a) Đối với các dự án có điều chỉnh hạng mục: Ngoài các hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành, trong từng lần thanh toán chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán, xác định phần giá trị khối lượng thực hiện được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và phần giá trị khối lượng thực hiện không được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 (được thanh toán bằng các nguồn vốn hợp pháp khác) theo đúng nội dung quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên gửi Kho bạc Nhà nước để có căn cứ thanh toán đúng nguồn vốn.

b) Đối với các dự án không có điều chỉnh hạng mục: Chủ đầu tư không phải gửi bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu nhưng trong Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu Phụ lục 05 của Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước) cần nêu rõ thông tin "dự án không có điều chỉnh hạng mục" sau phần tên dự án, công trình để Kho bạc Nhà nước có căn cứ thanh toán.

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu tính toán của phần giá trị khối lượng thực hiện được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ (đối với trường hợp dự án có điều chỉnh hạng mục) và về tính chính xác của thông tin ghi trong Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (đối với trường hợp dự án không có điều chỉnh hạng mục). Kho bạc Nhà nước căn cứ đề nghị của chủ đầu tư để thực hiện thanh toán theo quy định. Kho bạc Nhà nước không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và về số liệu tính toán của chủ đầu tư.

Đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT. (230)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17574/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17574/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17574/BTC-ĐT 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 17574/BTC-ĐT 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 2012 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu17574/BTC-ĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành19/12/2012
       Ngày hiệu lực19/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 17574/BTC-ĐT 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 2012 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 17574/BTC-ĐT 2012 hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ 2012 2015

            • 19/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực