Công văn 1758/UBND-ĐT

Công văn 1758/UBND-ĐT năm 2018 về xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1758/UBND-ĐT 2018 xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/UBND-ĐT
V/v xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản s79/BC-SXD(TTr) ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng Báo cáo về xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005 (chụp gửi kèm theo).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc với đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên về việc:

- Xử lý thu hồi các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại gây phản cảm để phục vụ mục đích công cộng;

- Giữ nguyên trạng, hp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh hoặc cấp phép có điều kiện đảm bảo an toàn không gây phản cảm đối với các trường hợp công trình nm đan xen với công trình xung quanh, người dân đã tự cải tạo chỉnh trang trên cơ sở nguyên trạng cũ, người dân đã ăn ở mưu sinh ổn định từ nhiều năm, có điều kin đngười dân tự hợp thửa, hp khối.

2. Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây:

- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/11/2016; lập hồ sơ thu hồi phục vụ vào mục đích công cộng (xây dựng tường rào ngăn cách với các hộ dân lin k, sử dụng để trồng cây xanh, công trình công cộng) đối với các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại (diện tích dưới 15m2 mà không hp khi được với các công trình lân cận) và các trường hợp sau 30 ngày không thực hiện được việc hp thửa, hp khối; có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành Thành phố để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

3. Sở Xây dựng Chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thu hồi đất ngoài chỉ giới (với các thửa đất nguồn gốc đất khác nhau: Đất nông nghiệp, đất lưu không, nhà đất đã mua theo Nghị định 61...).

5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì lập thẩm định thiết kế kiến trúc hai bên tuyến đường, hướng dẫn UBND các quận, huyện quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Phó CT UBND TP;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP P. V. Chiến, ĐT(
Thc, Đát, Hải, Phong), TH, TKBT;
- Lưu VT
, ĐTThế Điệp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thuộc tính Công văn 1758/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1758/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1758/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1758/UBND-ĐT 2018 xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1758/UBND-ĐT 2018 xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1758/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1758/UBND-ĐT 2018 xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1758/UBND-ĐT 2018 xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng Hà Nội

             • 24/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực