Công văn 1759/SXD-HĐ

Công văn 1759/SXD-HĐ năm 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An đã được thay thế bởi Công văn 1800/SXD-HĐ 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 01/2015/TT-BXD Long An và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/SXD-HĐ
V/v đính chính hệ số nhân công trong văn bản số 1715/SXD-HĐ ngày 17/7/2014

Long An, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện - thị, TP Tân An;
- Ban QLDAXD các huyện - thị, TP Tân An.

 

Ngày 17/7/2014, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1715/SXD-HĐ về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Tuy nhiên, quá trình ban hành văn bản có sai sót do lỗi đánh máy. Sở Xây dựng xin đính chính hệ số nhân công nơi phụ cấp khu vực = 0,3 quy định tại điểm a-khoản 2 - Phần I của văn bản số 1715/SXD-HĐ như sau:

* Nội dung đính chính:

- Tại điểm a-khoản 2 - Phần I theo văn bản số 1715/SXD-HĐ:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,662

- Điều chỉnh lại điểm a-khoản 2 - Phần I:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,622

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1759/SXD-HĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1759/SXD-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2014
Ngày hiệu lực22/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1759/SXD-HĐ
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành22/07/2014
       Ngày hiệu lực22/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1759/SXD-HĐ 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ Long An