Công văn 176/TTG-QHQT

Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án do UNICEF và UNDP tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 176/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án do UNICEF và UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, An Giang, Đồng Tháp, Kon Tum, Điện Biên;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 353/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung vốn và gia hạn thời hạn thực hiện của các dự án đến hết năm 2011 cho các dự án nêu tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Lãnh đạo các Cơ quan chủ quản dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch hoạt động năm 2011 của các dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Vốn đối ứng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2011 của các dự án do các Cơ quan chủ quản tự cân đối, bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH;
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 40

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 176/TTG-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu176/TTG-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2011
Ngày hiệu lực15/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 176/TTG-QHQT

Lược đồ Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu176/TTG-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành15/02/2011
        Ngày hiệu lực15/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 176/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án

             • 15/02/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/02/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực