Công văn 1761/CT-TTHT

Công văn 1761/CT-TTHT về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1761/CT-TTHT lập hóa đơn


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/CT-TTHT
V/v Lập hoá đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bauer Việt Nam
Địa chỉ : 09 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM
Mã số thuế: 0304742518

 

Trả lời văn bản số BVN/ACC 2012005 ngày 08/03/2012 của Công ty về lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2 mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) :

“2. Thời điểm xác định thuế GTGT:

Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

“IV. Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hoá dịch vụ

2.12. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số luợng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu ... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp của Công ty là nhà thầu xây dựng có ký hợp đồng nhận thi công xây dựng với khách hàng, khi có khối lượng phần công việc đã hoàn thành thì Công ty phải lập hoá đơn, tính và kê khai nộp thuế theo quy định, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp phần công việc đã hoàn thành, Công ty đã lập hoá đơn giao cho khách hàng nay phát hiện hoá đơn bị sai sót phải điều chỉnh thì việc lập hoá đơn điều chỉnh thực hiện như trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT2
- Lưu: HC, TTHT
505_50907 (12/03/2012) vdhien

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1761/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1761/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2012
Ngày hiệu lực 19/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1761/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1761/CT-TTHT lập hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1761/CT-TTHT lập hóa đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1761/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 19/03/2012
Ngày hiệu lực 19/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1761/CT-TTHT lập hóa đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 1761/CT-TTHT lập hóa đơn

  • 19/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực