Công văn 1762/TCHQ-GSQL

Công văn 1762/TCHQ-GSQL năm 2016 về hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016 đã được thay thế bởi Công văn 6560/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan 2016 và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/TCHQ-GSQL
V/v hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 318/HQĐNa-GSQL ngày 23/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 (sửa đổi, bổ sung Điều 18) Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ quy định trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 của Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc đối tượng phải thực hiện khai báo hóa chất nhập khu.

Theo các quy định dẫn trên không loại trừ việc khai báo hóa chất khi nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan. Đồng thời việc khai báo hóa chất là cần thiết để cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát được hóa chất thuộc Danh Mục phải khai báo theo quy định khi đưa vào lãnh th Việt Nam.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc khai báo hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);

- Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1762/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1762/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2016
Ngày hiệu lực10/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1762/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành10/03/2016
        Ngày hiệu lực10/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016