Công văn 1763/QLCL-CL2

Công văn 1763/QLCL-CL2 năm 2013 phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm sản phẩm bột ướt để làm bún do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1763/QLCL-CL2 2013 kiểm soát an toàn thực phẩm bột ướt làm bún


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QLCL-CL2
V/v phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm sản phẩm bột ướt để làm bún

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua, cơ quan chức năng ở một số địa phương đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất bún tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh và lấy mẫu phân tích một số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra và phân tích mẫu cho thấy đã phát hiện có trường hợp sử dụng hóa chất cấm (Tinopal).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản thông báo số 4306/TB-BNN-VP ngày 17/9/2013), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Sở Công thương triển khai kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm bún, đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh bột ướt để làm bún và bổ sung thông tin về kết quả phối hợp triển khai công tác này vào báo cáo hàng tháng về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (báo cáo theo văn bản số 1754/BNN-QLCL ngày 28/5/2013)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi kèm theo văn bản số 5249/BYT-ATTP ngày 26/8/2013 của Bộ Y tế gửi Bộ Công thương về việc phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất bún để Quý cơ quan biết và phối hợp triển khai.

Trong quá trình triển khai, nếu có gặp khó khăn, vướng mắc; đề nghị Quý Sở có văn bản gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được phối hợp triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- PCT Phùng Hữu Hào (để biết)
- Cục ATTP - Bộ Y tế;
- Vụ KHCN - Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1763/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1763/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1763/QLCL-CL2 2013 kiểm soát an toàn thực phẩm bột ướt làm bún


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1763/QLCL-CL2 2013 kiểm soát an toàn thực phẩm bột ướt làm bún
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1763/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành01/10/2013
        Ngày hiệu lực01/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1763/QLCL-CL2 2013 kiểm soát an toàn thực phẩm bột ướt làm bún

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1763/QLCL-CL2 2013 kiểm soát an toàn thực phẩm bột ướt làm bún

           • 01/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực