Công văn 1765/TCT-CS

Công văn 1765/TCT-CS về hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1765/TCT-CS hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1765/TCT-CS
V/v hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 400/CT-QT-TV-AC ngày 26/04/2009 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xin hoàn tiền nộp phạt vi phạm hành chính do làm mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 11, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, quản lý hoá đơn có quy định:

"d) Thông báo về việc mất hoá đơn, thu hồi hoá đơn không sử dụng do: sáp nhập, giải thể, ngừng hoạt động của các đơn vị đăng ký sử dụng hoá đơn, đổi mẫu hoá đơn, hoá đơn thông báo mất nhưng đã tìm thấy, hoá đơn in trang ký hiệu, trùng số, hoá đơn rách nát cần thanh huỷ.

Khi thu hồi hoá đơn để thanh huỷ phải lập bảng kê chi tiết, ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn thanh huỷ. Việc thanh huỷ hoá đơn phải được Bộ Tài chính chấp thuận và phải thành lập Hội đồng thanh huỷ. Hội đồng thanh huỷ hoá đơn do Bộ Tài chính quy định."

Tại điểm 1.7, Mục VII, Phần B, Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn có hướng dẫn.

"1.7- Theo dõi xử lý mất hoá đơn.

Khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân làm mất hoá đơn, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo theo mẫu BC-23/HĐ (mẫu đính kèm) cho Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đồng thời phải cập nhật vào mạng thông tin máy tính trong toàn quốc để truy tìm hoá đơn mất.

Cơ quan thuế các cấp phải lập biên bản vi phạm về hành vi làm mất hoá đơn và tiến hành xử phạt trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi ra thông báo mất hoá đơn. Việc xử phạt phải có quyết định xử lý theo đúng thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế. Quyết định xử phạt phải gửi về cơ quan Thuế cấp trên (đối với trường hợp do Chi cục Thuế xử lý thì phải báo cáo Tổng cục Thuế và Cục Thuế). Hàng tháng Chi cục Thuế phải tổng hợp báo cáo Cục Thuế về xử lý mất hoá đơn vào ngày 10 tháng sau. Hàng quý Cục Thuế phải tổng hợp chung báo cáo Tổng cục Thuế vào ngày 15 tháng đầu quý sau (theo mẫu đính kèm)"

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần văn hoá tổng hợp Cà Mau bị mất hoá đơn và Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật thì khi tìm thấy hoá đơn bị mất, không được coi là tình tiết mới để xem xét lại quyết định xử phạt. Các hoá đơn đã bị mất nay tìm thấy thuộc trường hợp đã hết giá trị sử dụng phải tiến hành thanh huỷ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1765/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1765/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2010
Ngày hiệu lực 26/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1765/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1765/TCT-CS hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1765/TCT-CS hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1765/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 26/05/2010
Ngày hiệu lực 26/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1765/TCT-CS hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 1765/TCT-CS hoàn tiền nộp phạt do làm mất hoá đơn

  • 26/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực