Công văn 17652/BTC-NSNN

Công văn số 17652/BTC-NSNN về việc hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17652/BTC-NSNN hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17652/BTC-NSNN
V/v. Hạch toán Khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng CSHT khi thu hồi đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời đề nghị hướng dẫn hạch toán Khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất tại công văn số 2331/CT - THDT ngày 18/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Hưng yên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 98/2004/QĐ -UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên "Các dự án đầu tư không bằng nguồn vốn NSNN chủ dự án hỗ trợ cho ngân sách xã, phường, thị trấn để xây dựng cơ sở hạ ầng là 4.000đ/m2", Bộ Tài chính đã có công văn số 723/BTC-NSNN ngày 15/01/2007 hướng dẫn hạch toán Khoản thu hỗ trợ trên vào Mục 054 (Các Khoản đóng góp). Tiền Mục tương ứng.

2. Nay, theo quy định tại Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, các dự án đầu tư không bằng nguồn ngân sách địa phưuơng, chủ dự án hỗ trợ cho ngân sách xã, phường, thị trấn để xây dựng cơ sở hạ tầng là 4.000đ/m2 cho tổng tiện tích bị thu hồi (Điều 20, Quyết định 02/2007/QĐ-UBND). Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và quy định tại Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành, thì Khoản hỗ trợ 4.000đ/m2 cho ngân sách cấp xã nêu trên được hạch toán vào Mục 009 "Thu tiền sử dụng đất" (đối với trường hợp khi được trừ vào tiền sử dụng đất) hoặc vào Mục 023 "Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước" (đối với trường hợp khi được trừ vào tiền cho thuê mặt đát, mặt nước); tiểu Mục tương ứng với từng loại đất bị thu hồi.

Trường hợp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn và khi được trừ vào số tiền sử dụng đất hoặc tiền cho thuê mặt đất, mặt nước phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo Điều 20, Quyết định 02/2007/QĐ-UBND và Điều 1, Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND (nêu trên) thì cũng hạch toán vào Mục 009 (Thu tiền sử dụng đất) hoặc Mục 023 (Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước) như trường hợp hỗ trợ 4.000 đồng/m2 đất nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện theo quy định tại các văn bản nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- STC tỉnh Hưng Yên;
- Tổng Cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỎNG
Tô Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17652/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17652/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17652/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 17652/BTC-NSNN hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17652/BTC-NSNN hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17652/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTô Nguyên
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17652/BTC-NSNN hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17652/BTC-NSNN hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất

           • 27/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực