Công văn 17665/BTC-TCT

Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17665/BTC-TCT
V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế và doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với trường hợp Doanh nghiệp vừa và nhỏ phát sinh thu nhập không thường xuyên từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo từng lần phát sinh:

- Về việc xác định thu nhập chịu thuế:

"+ Tại Điểm 3, Mục IV, Phần C, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Trường hợp hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất bị lỗ thì Khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất của các năm sau (nếu có) theo quy định".

+ Điểm 3, Mục II, Phần G, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì Khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau (nếu có), Thời gian chuyển lỗ tối đa không quá 5 năm liên tục, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ".

Căn cứ theo các quy định trên, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm, gia hạn phải xác định riêng (không bù trừ) số thuế được giảm, gia hạn từ hoạt động kinh doanh chính tới số thuế được giảm, gia hạn từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất và chuyển nhượng bất động sản.

- Về địa Điểm kê khai, giảm và gia hạn nộp thuế:

Các doanh nghiệp thực hiện kê khai, giảm và gia hạn nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng.

- Về trình tự, thủ tục doanh nghiệp:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) như sau:

"- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP số 30/2008 (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 30%).

- Thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ = (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 70%)".

2. Trường hợp cơ quan thuế thanh tra (kiểm tra) có xử lý truy thu thuế TNDN:

2.1. Trường hợp khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra (kiểm tra) doanh nghiệp nhỏ và vừa phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý truy thu thuế TNDN của quý IV năm 2008, việc xử lý thực hiện theo quy định tại Điểm 6, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC: "Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm".

2.2. Trường hợp khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra (kiểm tra) doanh nghiệp nhỏ và vừa phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý truy thu thuế TNDN của năm 2009, việc xử lý thực hiện theo quy định tại Điểm 2.8, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC: "Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định".

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế TNDN năm 2008 nhưng chưa kê khai để được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN phải nộp quý IV/2008.

Tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế"

Căn cứ theo quy định trên thì: Doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì doanh nghiệp không được kê khai bổ sung.

4. Về việc chuyển lỗ của các quý I, II, III/2008 vào quý IV/2008:

- Tại Điểm 1, Phần B, Thông tư 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

"Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Sau khi xác định thu nhập chịu thuế theo công thức trên, cơ sở kinh doanh trừ số lỗ của các kỳ tính thuế trước chuyển sang trước khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định."

- Tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên không quy định doanh nghiệp phải chuyển lỗ của các quý trước trong năm vào quý có lãi trong năm khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Việc xác định số thuế TNDN được giảm của quý IV năm 2008 được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.a, Mục II, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên, cụ thể như sau:

+ Trường hợp xác định dược doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định theo thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 mà doanh nghiệp hạch toán được.

+ Trường hợp không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008

=

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2008

4

Bộ Tài chính công báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17665/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17665/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực16/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17665/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực16/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 16/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực