Công văn 1767/TCT-CS

Công văn số 1767/TCT-CS về việc xin gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1767/TCT-CS Xin gia hạn nộp thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1767/TCT-CS
V/v Xin gia hạn nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1973/CT-QLN ngày 10/4/2008 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị xin gia hạn nộp thuế TNDN của các Công ty chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ mới thành lập không được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN là do Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư đã quy định kinh doanh chứng khoán không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2254/BTC-CST ngày 28/2/2008 trả lời cho Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (photo kèm theo).

Tại Điểm 1 mục VI Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

“1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:

Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:

1.1. Bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

1.3. Do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, các công ty chứng khoán không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1767/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1767/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực08/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1767/TCT-CS Xin gia hạn nộp thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1767/TCT-CS Xin gia hạn nộp thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1767/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/05/2008
        Ngày hiệu lực08/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1767/TCT-CS Xin gia hạn nộp thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1767/TCT-CS Xin gia hạn nộp thuế TNDN

           • 08/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực