Công văn 1768/SXD-KTQH

Công văn 1768/SXD-KTQH năm 2014 ý kiến hướng dẫn nội dung có liên quan đến cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1768/SXD-KTQH 2014 hướng dẫn cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu An Giang


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/SXD-KTQH
V/v ý kiến hướng dẫn các nội dung có liên quan đến cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu

An Giang, ngày  26 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế-Hạ tầng (Quản lý đô thị) huyện, thị, thành

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 684/KTHT ngày 18/9/2014 của phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phú Tân về việc hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác nhận sự phù hợp cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Phú Tân.

Sau khi nghiên cứu và đối chiếu các quy định có liên quan, Sở Xây dựng nhận thấy đối với nội dung đề nghị hướng dẫn của phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phú Tân cần được phổ biến đến các phòng Kinh tế-Hạ tầng (Quản lý đô thị) huyện, thị, thành; Cụ thể như sau:

1. Đối với bản vẽ trên bìa ghi tên là bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng có được xem là bản vẽ hoàn công không:

- Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD bản vẽ hoàn công là một trong những căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng đưa công trình vào sử dụng. Trường hợp lập bản vẽ hoàn công được quy định như sau:

a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại phụ lục 2 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

- Do đó, nếu chủ đầu tư lập bản vẽ trên bìa ghi là bản vẽ hiện trạng (hoặc bản vẽ thiết kế thi công, ...) công trình nhưng nội dung và thành phần hồ sơ bản vẽ phù hợp theo quy định của bản vẽ hoàn công (có xác nhận của người lập; Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng, Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư) thì Phòng có thể xem đây là bản vẽ hoàn công để xác nhận sự phù hợp của công trình. Trường hợp bản vẽ không phù hợp quy định nêu trên thì không được xem là bản vẽ hoàn công.

2. Đối với việc xác định cấp công trình xây dựng:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (số QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công thương) tại Điều 5 cửa hàng xăng dầu được phân cấp theo tổng dung tích chứa xăng dầu. Đây là phân cấp quản lý cửa hàng xăng dầu của ngành công thương không phải quản lý chất lượng công trình của Bộ Xây dựng.

- Theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03:2012/BXD). Xác định công trình cửa hàng xăng dầu là loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Do đó, muốn xác định cấp công trình này thì Phòng căn cứ Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng tại bảng III.2 (tức là căn cứ vào bậc chịu lửa và độ bền vững của công trình để xác định cấp công trình). Đối với khu vực nông thôn việc xác định cấp công trình tương tự như trong khu vực đô thị.

Nội dung này thay thế hướng dẫn xác định cấp công trình tại Điểm 3 Khoản b trường hợp 2 (văn bản số 35/SXD-KTQH ngày 07/01/2014 của Sở Xây dựng).

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về hướng dẫn các nội dung có liên quan đến cấp phép xây dựng của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để Phòng triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công thương;
- BGĐ Sở, CVP Sở;
- Lưu: VT, KTQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Mai Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1768/SXD-KTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1768/SXD-KTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực26/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1768/SXD-KTQH

Lược đồ Công văn 1768/SXD-KTQH 2014 hướng dẫn cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1768/SXD-KTQH 2014 hướng dẫn cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1768/SXD-KTQH
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýMai Anh Dũng
        Ngày ban hành26/09/2014
        Ngày hiệu lực26/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1768/SXD-KTQH 2014 hướng dẫn cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu An Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1768/SXD-KTQH 2014 hướng dẫn cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu An Giang

           • 26/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực