Công văn 1769/CT-TTHT

Công văn 1769/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1769/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành viên Hypertek
Đ/chỉ: 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0309998954

 

Trả lời văn bản ngày 01/3/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trợ cấp thai sản:

Căn cứ tiết b điểm 2.2.4 mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN.

Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động:

Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi." được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp người lao động nhận được khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi và hưởng chế độ thai sản do Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thì khoản thu nhập này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Về khoản tiền học cho con người nước ngoài:

- Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

"Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học."

Trường hợp người lao động nước ngoài trực tiếp chi trả tiền học phí cho con học tại Việt Nam theo bậc phổ thông mà không qua đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ thì khoản tiền học phí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

3. Về quyết toán thuế cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:

Việc quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC và công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1769/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1769/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực20/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1769/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1769/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1769/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực20/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1769/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1769/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân

         • 20/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực