Công văn 1769/TCT-CS

Công văn 1769/TCT-CS về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1769/TCT-CS miễn tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1769/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 1258/CT-THNVDT ngày 15/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với: "Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước xác định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: "Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp."

Tại khoản 12 Điều 8 Luật Đất đai 2003 quy định về thu hồi đất khi: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP thì được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án. Trường hợp Công ty sử dụng đất không đúng tiến độ quy định thì Cục Thuế có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đăk Lăk xem xét thu hồi đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai hoặc cho phép Công ty điều chỉnh tiến độ sử dụng đất theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk biết; đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu tiền thuê đất và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Cục QLCS; Vụ CST;
- Vụ PC- BTC; Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1769/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1769/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1769/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1769/TCT-CS miễn tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1769/TCT-CS miễn tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1769/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1769/TCT-CS miễn tiền thuê đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1769/TCT-CS miễn tiền thuê đất

             • 26/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực