Công văn 1769/TTg-KTN

Công văn số 1769/TTg-KTN về việc phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1769/TTg-KTN phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1769/TTg-KTN
V/v phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6474/BGTVT-TC ngày 01 tháng 9 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6848/BKH-QLĐT ngày 22 tháng 9 năm 2008), Tài chính (công văn số 11601/BTC-TCĐN ngày 01 tháng 10 năm 2008) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 1355/HHVN-KHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008) về phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - cảng Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý khai thác cầu cảng số 4 Chùa Vẽ; đồng thời chỉ định Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng quản lý khai thác cầu cảng số 5 Chùa Vẽ, nhằm tạo điều kiện cho Cảng Hải Phòng thu hồi vốn đầu tư, hoàn trả số kinh phí đã vay lại từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng lập phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa Vẽ (phương án cần nêu rõ thời gian khai thác hợp lý và cần thiết để có thể thu hồi đủ số vốn đầu tư), trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho thuê quản lý khai thác hai cầu cảng nói trên sau khi thu hồi đủ số vốn đầu tư (kể cả áp dụng hình thức đấu thầu việc khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ theo đúng quy định của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải). Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cơ chế tài chính nêu trên (sau khi thống nhất với Bộ Tài chính) trong năm 2008, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định chung về việc cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006. Việc này, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định hướng dẫn đấu thầu lựa chọn tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Việc này, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- UBND TP Hải Phòng;
- Cục Hàng hải VN;
- Cty TNHH 1 TV Cảng Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phương;  các Vụ: TH, ĐMDN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1769/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1769/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2008
Ngày hiệu lực20/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1769/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 1769/TTg-KTN phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1769/TTg-KTN phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1769/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/10/2008
        Ngày hiệu lực20/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1769/TTg-KTN phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1769/TTg-KTN phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

             • 20/10/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực