Công văn 17690/QLD-ĐK

Công văn 17690/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17690/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17690/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/7/2014.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược s 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuc đã có giy đăng ký lưu hành thuc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phi thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đ các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (
để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- P. QLKD (đ
phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 17690/QLD-ĐK ngày 01/11/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ s sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chsở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

GYNOTERNAN

VD-14489-11

17/07/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Chloramphenicol

USP 38/ BP 2015

Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co.. Ltd.

No. 29 Fangshuidonglu, Nanjing Chemical Industrial Park

China

2

GYNOTERNAN

VD-14489-11

17/07/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Metronidazole

BP 2015/ EP8

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

No. 8 Fenshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huangyang City, Hubei Province

China

3

METRONIDAZOLE 500mg

VD-15885-11

20/02/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Metronidazole

EP 8

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski

Poland

4

CHLORAM-H

VD-18805-13

1/4/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Chloramphenicol

USP 38/ BP 2015

Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co, Ltd.

No. 29 Fangshuidonglu, Nanjing Chemical Industrial Park

China

5

MEKOCIPROX

VD-20318-13

27/12/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 39

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu Province

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17690/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17690/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17690/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 17690/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17690/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17690/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 17690/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 17690/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực