Công văn 177/CLTY-CL

Công văn 177/CLTY-CL về danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam và danh sách doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc do Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 177/CLTY-CL danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản


BỘ THUỶ SẢN
CỤC QUẢN LÝ CL, ATVS
&TYTS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/CLTY-CL
V/v danh sách DN Hàn Quốc XK TS vào Việt Nam và danh sách DN Việt Nam XKTS sang Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản xin gửi tới Tổng Cục Hải quan lời chào trân trọng và xin được thông báo như sau:

1. Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam:

Ngày 29/12/2006, Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản đã nhận được công thư của Cục Thanh tra chất lượng thủy sản quốc gia Hàn Quốc (NFPQIS) thông báo đăng ký bổ sung 02 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam nâng tổng số doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu thủy sản sang Việt Nam lên 23 (xin xem thư của NFPQIS và danh sách gửi kèm). Danh sách này được áp dụng từ ngày 01/01/2007.

2. Danh sách doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc:

Ngày 12/01/2007, Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS đã có công thư số 152/CLTY-HTQT gửi Cục Thanh tra chất lượng thủy sản quốc gia Hàn Quốc (NFPQIS) thông báo bỏ tên 02 doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin cho 09 doanh nghiệp và bổ sung mới 24 doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc, nâng tổng số doanh nghiệp được phía Hàn Quốc công nhận cho đến nay là 320. Danh sách này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2007 (xin xem các phụ lục gửi kèm).

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu thủy sản giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Cục Quản lý CL,ATVS&TYTS trân trọng đề nghị Tổng Cục Hải quan thông báo danh sách cập nhật 23 doanh nghiệp Hàn Quốc được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào Việt Nam và danh sách 320 doanh nghiệp Việt Nam được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc tới Hải quan các cửa khẩu.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC 1

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ BỎ TÊN RA KHỎI DANH SÁCH
(Kèm theo công văn số 177/CLTY-HTQT ngày 16/01/2007)

STT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

1

DL 15

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quảng Ngãi, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ngãi

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Đông lạnh

2

DL 182

Phân xưởng 2 - Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Vĩnh Long

197 đường 14/9, khóm 6, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đông lạnh

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
(Kèm theo công văn số 177/CLTY-HTQT ngày 16/01/2007)

* Thông tin cũ:

STT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

1

DL 71

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

28 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

2

DL 103

Phân xưởng 3 - Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

3

DL 124

Công ty Liên doanh chế biến thuỷ sản Minh Hải

Quốc lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

4

DL 152

Công ty TNHH Nam Việt

Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

5

DL 162

Xí nghiệp đông lạnh Tân Long - Công ty TSXK tổng hợp Sóc Trăng

119 Quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

6

DL 202

Công ty TNHH Thái Bình Dương

74 An Dương Vương, phường 16 quận 8, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

7

DL 230

Phân xưởng 1, Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn

Số 3, khu vực 1, khóm III, Thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

8

DL 384

Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V, Công ty TNHH Nam Việt

Đường Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

9

HK 91

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

28 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

* Thông tin sửa đổi

STT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

1

DL 71

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

2

DL 103

Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

3

DL 124

Công ty TNHH thủy sản NIGICO

Quốc lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

4

DL 152

Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt -Công ty Cổ phần Nam Việt

Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

5

DL 162

Xí nghiệp đông lạnh Tân Long - Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

119 Quốc tộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

6

DL 202

Công ty TNHH Thái Bình Dương

74 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

7

DL 230

Phân xưởng 1, Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn

Số 3, đường Sân bay, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

8

DL 384

Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V, Công ty Cổ phần Nam Việt

Đường Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

9

HK 91

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO HÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số: 177/CLTY-CL ngày 16/01/2007)

STT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản luất

1

DH 66

Công ty TNHH Thái Royal

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đồ hộp

2

DL 14

Công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam

Lô 2.14, khu công nghiệp Trà Nóc 2 quận Ô Môn, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

3

DL 15

Công ty TNHH thủy sản Biển Đông

Lô II 18B1 - 18B2, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Đông lạnh

4

DL 19

Chi nhánh công ty TNHH Đồng Bằng Xanh tỉnh Bến Tre

ấp 3, xã An Hóa, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

Đông lạnh

5

DL 27

Công ty TNHH Châu á

Lô 38, 39, khu Công nghiệp Mỹ Tho, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

6

DL 33

Công ty TNHH An Xuyên

09 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

7

DL 36

Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long

197 đường 14/9, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đông lạnh

8

DL 44

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái

ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

9

DL 51

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Phương

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

10

DL 68

Phân xưởng I - Công ty TNHH thủy sản Bình An

Lô 2.17, khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

11

DL 69

Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh

Quốc lộ 91, ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

12

DL 86

Phân xưởng 2, Nhà máy chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre

71 Lô B, quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre

Đông lạnh

13

DL 92

Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng

1752, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đông lạnh

14

DL 113

Nhà máy chế biến đông lạnh Cảng Cá - Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau

Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

15

DL 116

Công ty TNHH Nhật Đức

234 Quốc lộ 1A, Xã Đình Bình, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

16

DL272

Công ty TNHH thủy sản Changhua Việt Nam

1378 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Đông lạnh

17

DL 414

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam- Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Miền Tây

Số 199A, quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

18

DL 415

Công ty cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng

Đường 10, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

19

DL 416

Công ty TNHH chế biến thủy sản Kim Sơn

09 ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

20

HK 48

Xưởng hàng khô, Xí nghiệp chế biến thủy sản Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận

77 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

21

HK 52

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Thanh

Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hàng khô

22

HK 59

Xí nghiệp thực phẩm Sa Giang, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

281, Nguyễn Huệ, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Hàng khô

23

HK 63

Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải

Khu công nghiệp Tam Hiệp, khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

24

HK 417

Công ty TNHH Nông hải sản thương mại Thiên Tuế - Phân xưởng hàng khô

Đường số 4, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thành, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Hàng khô

 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH 320 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC
(Kèm theo công thư số: 177/CLTY-HTQT ngày 16/01/2007)

TT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

I. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 1

1

Quảng Ninh

DL 41

Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Quảng Ninh

35 Bến Tàu, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

2

DL 49

Công ty cổ phần XK Thuỷ sản Quảng Ninh 2

Xã Yên Giang, Huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

3

DL 415

Công ty cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng

Đường 10, Thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

4

Hải
Phòng

DH 40

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

43 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đồ hộp

5

DL 42

Phân xưởng chế biến thuỷ sản, Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng

101 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Đông lạnh

6

DL 73

Phân xưởng II, Công ty Dịch vụ và XNK Thuỷ sản Hạ Long

409 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

7

DL 168

Công ty SEASAFICO Hà Nội

Ngõ 201, đường Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

8

DL 74

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hạ Long, Công ty khai thác và dịch vụ khai thác thuỷ sản Hạ Long

409 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

9

Hà Nội

DL 37

Xí nghiệp CB thủy đặc sản XK Hà Nội

Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Hà Nội

Đông lạnh

10

Nam Định

DL 55

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ, Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội

Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định

Đông lạnh

11

Thanh Hóa

DL 47

Công ty XNK thuỷ sản Thanh Hoá

Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

12

DL 235

Công ty TNHH Lê Hồng Phát - Hải Bình

Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

13

DL 39

Nhà máy chế biến thuỷ sản Hoằng Trường - Công ty XNK - INTIMEX

Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

14

Nghệ An

DL 247

Công ty XNK thuỷ sản Nghệ An II

Xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Đông lạnh

15

DL 38

Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An

Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Đông lạnh

16

Hà Tĩnh

DL 45

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũng áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đông lạnh

II. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 2

17

Quảng Bình

DL 336

Công ty kinh doanh tổng hợp Quảng Bình - Xí nghiệp Chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu

Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đông lạnh

18

DL 11

Công ty cổ phần XNK thủy sản Quảng Bình

8 Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đông lạnh

19

SG 91626 - TS

Tàu cá - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Danh

Cảng cá Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

Tầu cá

20

DL 171

'Nhà máy đông lạnh TSXK Sông Gianh thuộc Công ty Sông Gianh

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đông lạnh

21

Thừa Thiên Huế

DL 12

Công ty cổ phần Sông Hương - PX chế biến 1

165 Nguyễn Sinh Cung, Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đông lạnh

22

DL 135

Công ty Cổ phần Phát triển thủy sản Thừa Thiên Huế

86 Nguyễn Gia Thiều, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đông lạnh

23

Đà Nẵng

DL 10

Phân xưởng 2 - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang

Khu CN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Đông lạnh

24

DL 131

Xí nghiệp CBTS Thanh Khê, Công ty kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Lô C1, KCN và dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Đông lạnh

25

DL 172

Xí nghiệp CBTS Thuận Phước - Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng

12/6 Đức Lợi, Thuận Phước, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

26

DL 32

Công ty thủy sản và thương mại Thuận Phước

Số 64, đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

27

DL 190

Công ty chế biến XKTS Thọ Quang

Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

28

DL 164

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm D&N (DANIFOODS)

62 Yết Kiêu, Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

29

DL 170

Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng

Nại Hưng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

30

HK 52

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Thanh

Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hàng khô

31

HK 94

Phân xưởng CB hàng khô Mỹ An, Công ty TNHH TMTH Phước Tiến

358/11 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hàng khô

32

Quảng Nam

HK 91

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

33

HK 63

Công ty TNHH thủy sản Trung Hải

Khu công nghiệp Tam Hiệp, khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

34

DL 71

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

35

DL 223

Công ty TNHH Hải Hà (ALPHASEA Co. Ltd)

Lô 7 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

36

DL 169

Công ty TNHH Đông Phương

Lô 3 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

37

DL 383

Phân xưởng hàng đông - Công ty TNHH Đông An

Khối An Tâm, phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Đông lạnh

38

Quảng Ngãi

DL 154

Nhà máy CBTSXK VETEX thuộc Công ty Chế biến thực phẩm XK Quảng Ngãi

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Đông lạnh

39

DL 388

Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu - Công ty TNHH
Đại Dương Xanh

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Đông lạnh

40

Bình Định

DL 16

Công ty cổ phần đông lạnh Qui Nhơn

Số 4 Phan Chu Trinh, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

41

DL 100

Công ty thực phẩm xuất khẩu Lam Sơn

Đường Tây Sơn, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

42

DL 57

Nhà máy CBTSXK An Hải - Công ty cổ phần thủy sản Bình Định

Số 2 Trần Hưng Đạo, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

43

DL 64

Xí nghiệp dịch vụ hậu cần nghề cá Công ty cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù lao xanh

06 Phan Chu Trinh, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

44

HK 372

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phú Tài

Tổ 2, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hàng khô

III. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 3

45

Khánh Hòa

DL 17

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh - Công ty CBTS XK Nha Trang

58B Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

46

DL 90

Phân xưởng đông Lạnh Bình Tân - Công ty CBTS XK Nha Trang

01 Phước Long, phường Bình Tân, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

47

HK 209

Phân xưởng chế biến hàng khô, Công ty chế biến thuỷ sản XK Nha Trang

2 Phước Long, phường Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

48

DL 70

Công ty cổ phần thủy sản Cam Ranh

09 Nguyễn Trọng Kỳ, thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà

Đông lạnh

49

DL 315

Công ty TNHH thực phẩm Anh Đào

28B Phước Long, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

Đông lạnh

50

DL 245

Nhà máy đông lạnh, Công ty TNHH Sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

51

DH 246

Nhà máy đồ hộp, Công ty TNHH sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

52

HK 211

Công ty TNHH Khải Thông

580 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

53

DL 115

Công ty cổ phần hải sản Nha Trang (Nha Trang FISCO)

94 Lê Hồng Phong, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

54

HK 212

Phân xưởng hàng khô, Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

60 Nguyễn Thái Học, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

55

 

DL 207

Nhà máy đông lạnh - Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

56

DL 191

Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hoà

10 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

57

HK 210

Xưởng chế biến thuỷ sản khô xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hoà

50 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

58

DL 95

Công ty TNHH Việt Long

2/7B Tân An, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

 

59

DH 203

Phân xưởng sản xuất đồ hộp - Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

6 Phước Long, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

60

DL 153

Công ty TNHH Trúc An

Lô A 12 - 13 Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

61

DL 243

Phân xưởng chế biến, Công ty Chế biến thuỷ sản Cam Ranh - Seaprodex Đà Nẵng (Caseafood)

17 Nguyễn Trọng Kỷ, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

62

HK 244

Công ty TNHH Vina B.K

Đông Hoà, Ninh Hải, Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

63

DL 316

Phân xưởng 3, Công ty TNHH Long Shin

Lô 4A, Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

64

HK 98

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

45 đường Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

65

DL 179

Công ty TNHH thuỷ sản Nha Trang

Lô A9 - A10 Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

66

DL 318

Công ty TNHH Hải Vương

Lô B, đường số 1, khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

67

DL 314

Công ty TNHH Long Thao

Lô C3 - C6, khu công nghiệp Suối Dầu Diên Khánh, Khánh Hoà

Đông lạnh

68

DL 350

Công ty Gallant Ocean Việt Nam

Lô B10 - 11, Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa

Đông lạnh

69

DL 361

Phân xưởng I & II - Công ty TNHH Long Shin

Lô B2-B3 KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

70

DH 358

Phân xưởng đồ hộp - Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam)

Lô B3-B4, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

71

HK 213

Công ty TNHH Huy Quang

256A Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

72

HK 112

DNTN Chín Tuy

69 Đường Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

73

DL 373

Phân xưởng III - Công ty TNHH Trúc An

Lô A1 - A14, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đông lạnh

74

DL 385

Xưởng chế biến thuỷ sản, Công ty TNHH Tín Thịnh

Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

75

DL 394

Phân xưởng II - Nhà máy chế biến thủy sản Bình Tân, Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17

01 Phước Long, phường Bình Tân, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đông lạnh

76

Ninh Thuận

DL 18

Công ty TNHH Hữu Sơn

24 Cao Bá Quát, Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

Đông lạnh

77

Phú Yên

HK337

DN tư nhân Trang Thủy

Lô A12 - khu công nghiệp An Phú, Tuy An, Phú Yên

Hàng khô

78

DL 198

Công ty Cổ phần thuỷ sản Phú Yên

Khu công nghiệp Hoà Hiệp, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Đông lạnh

79

HK 214

Công ty TNHH kinh doanh và chế biến thuỷ sản Tae San

Lô B6, Khu công nghiệp Hoà Hiệp thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Hàng khô

IV. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 4

80

Bình
Thuận

DL 241

Xưởng chế biến thuỷ sản Phan Thiết, công ty XNK Bình Thuận

77, Võ Thị Sáu, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

81

DL 125

Công ty TNHH Hải Nam

Nguyễn Thông, phường Phú Hải, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

82

HK 238

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Nam

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

83

DL 192

Công ty TNHH Hải Thuận

Lô 14, cảng cá Phan Thiết, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

84

DL 356

Xưởng Cảng cá Phan Thiết - Công ty TNHH Hải Nam

Lô 15, Cảng Cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

85

HK 48

Xưởng hàng khô, Xí nghiệp chế biến thủy sản Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận

77 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

86

 

HK 393

Doanh nghiệp tư nhân Hải Việt

A6 cổng số 2, cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

87

Bình Dương

DL 150

Công ty TNHH Thanh An

Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

88

DH 149

Công ty HIGHLAND Dragon

Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đồ hộp

89

DL 236

Công ty TNHH Việt Nhân

Số 5, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

90

DL 317

Công ty TNHH Hải ân

7/9 Bình Đức, xã Hoà Bình, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

91

DL 319

Công ty liên doanh chế biến và đóng gói thuỷ hải sản

Lô D1, đường 3, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

92

HK 233

Công ty TNHH Hoa Nam

14/21A, Trường Sơn, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hàng khô

93

Bà Rịa - Vũng Tàu

DL 34

Cty Cổ phần CBXNKTS - Bà Rịa - Vũng Tàu - XN CB TS XK số 1

Quốc lộ 51A, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Đông lạnh

94

DL 20

Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu II (F 20) - Công ty Cổ phần CB XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

460 Trương Công Định, phường 8 tp. Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu

Đông lạnh

95

DL 53

Công ty Cổ phần Thủy sản Phước Cơ

1738 đường 30/4, phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

96

DL 92

Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng

1752, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

97

DL 194

Công ty Cổ phần Hải Việt

167/10 Đường 30/4, phường 9, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

98

DL 195

Công ty TNHH Đông Đông Hải

1719A, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

99

DL197

Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn

61A Phước Thắng, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

100

DL 266

Phân xưởng chế biến hải sản, Công ty TNHH Ngọc Tùng

1589 đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

101

DL272

Công ty TNHH thủy sản ChangHua Việt Nam

1378 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

102

DL 302

Công ty TNHH thủy sản Bàn Tay Mẹ

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đông lạnh

103

DL 260

DNTN Mai Linh

1774A, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

104

DL 82

Phân xưởng hàng đông, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phạm (Phamfood)

1007/17 đường 30/4, phường 11 tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

105

DL 332

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mạnh Hà

1717A đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đông lạnh

106

DL 286

Xí nghiệp chế biến Hải sản - Công ty Thủy sản & XNK Côn Đảo

1738 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

107

DL 267

Công ty TNHH Hải Long

1752 đường 30/4, phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

108

DL 334

Phân xưởng II- Công ty TNHH chế biến thủy sản Tiến Đạt

ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

109

DL 352

Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu - Công ty TNHH Phú Quý

Hẻm 97, đường Phước Thắng, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

110

DL 357

Công ty TNHH Hải Hà

973 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

111

DL 362

Nhà máy HAVICO 2-công ty cổ phần Hải Việt

KCN Đông Xuyên, phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

112

NM 330

Xí nghiệp Mắm Việt

1007/34 đường 30/4, phường 11 tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nước mắm

113

DL382

Công ty TNHH Thịnh An

Đường Láng Cát - Long Sơn, xã Hội Bài, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

114

DL 402

Công ty TNHH Chế biến kinh doanh hải sản Dương Hà

1705 đường 30/4, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đông lạnh

115

DL 412

Xí nghiệp CBTP xuất khẩu Quốc Việt - Công ty TNHH cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu Tứ Hải

80 Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

116

DL 413

Công ty TNHH Thế Phú

1743, đường 3014, phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

117

Đồng Nai

DL 303

Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai

Đông lạnh

118

DL 307

Công ty TNHH thực phẩm AMANDA

Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Đông lạnh

119

TP. Hồ Chí Minh

DL 02

Xí nghiệp 2, Công ty Cổ phần Thuỷ đặc sản

213 Hoà Bình, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

120

DH 137

Xí nghiệp Đồ hộp, Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

213 Hoà Bình, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

121

DH 410

Công ty Cổ Phần Thủy đặc sản - Xí nghiệp chế biến đồ hộp cao cấp

213 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Đông lạnh

122

HK 148

Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

213 Hoà Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

123

DL 01

Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

536 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM

Đông lạnh

124

DL 157

Phân xưởng 3, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

1004 âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

125

DL 06

Công ty liên doanh thuỷ sản Việt Nga (Seaprimfico)

Đường Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

126

DL 04

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 4

331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

127

DL 05

Phân xưởng 1, Công ty XNK & CBTSĐL 5

100/26 Bình Thới, phường 14, quận 11, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

128

DL 103

Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

129

DL 237

Xí nghiệp đông lạnh rau quả, công ty phát triển kinh tế Duyên Hải

32/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

130

DL 111

XN CB Thực phẩm XK Tân Thuận

ấp 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. HCM

Đông lạnh

131

DL 142

Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi

157 Hưng Phú, phường 8, quận 8, tp Hồ Chí Minh

Đông lạnh

132

HK 156

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm thủy sản Bình Thới

Lô 4-6-8, đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Hàng khô

133

DL 50

Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn

208 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

134

DL 167

Công ty TNHH Trung Sơn

Lô 2, đường Song Hành, khu CN Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

135

 

DL 105

Công ty XNK nông hải sản thương mại và xây dựng Viễn Thắng

Số 8 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

136

 

HK 217

Phân xưởng hàng khô, Công ty CB THS XK Việt Phú

289 Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

137

 

HK 218

Xí nghiệp nông hải sản thực phẩm xuất khẩu, Công ty XNK tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

58 Phú Thọ, Phường 2, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

138

 

HK 221

Công ty cổ phần XNK Gia Định

285 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

139

 

DL 177

Phân xưởng đông lạnh - Công ty KEN KEN Việt Nam

208/8 ấp Hàng Sao, Phường Đông Hưng Thuận, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

140

 

HK 155

Xí nghiệp CB thực phẩm thuỷ sản Chợ Lớn - Cholifood

Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

141

 

DL 158

Công ty TNHH thương mại Phước Hưng

130-131 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Đông lạnh

142

 

HK222

Công ty TNHH thương mại cung ứng xuất khẩu Hoàng Lai

04 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, tp Hồ Chí Minh

Hàng khô

143

 

DL 261

Công ty TNHH Kiên Giang

81 Lã Xuân Oai, Trường Thạnh, quận 9, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

144

 

HK 224

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Đông Phương

2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Cao, quận 1, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

145

 

DL 242

Công ty TNHH thương mại Tám Giùm

Tổng kho 43, khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

146

 

HK232

Công ty TNHH Tín Hải

4491/B Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

147

 

HK 234

Phân xưởng hàng khô, Công ty TNHH thương mại Nam Mai

78B Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

148

 

HK 220

Công ty TNHH Huy Sơn

7/1A Trần Não, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

149

 

DL 163

Công ty TNHH Việt Nam Norther Viking Technologies

Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

150

 

DL 175

Công ty TNHH thực phẩm công nghiệp HUA HEONG Việt Nam

D3A - D3B, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

151

 

DL 176

Công ty TNHH thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc

Lô C38/I - Lô C39/I, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

152

 

DL 62

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex

Lô C40-4311, C51-55/II đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Đông lạnh

153

 

DL 189

Nhà máy CBTP số 2 - Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản

A77/I, đường số 7, khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

154

 

HK 187

Nhà máy CBTP số 5 - Công ty cổ phẩn đầu tư thương mại thuỷ sản

A77/I, đường số 7, khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

155

 

NM 188

Nhà máy CBTP số 4 - Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản

A77/I, đường số 7, khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Nước nắm

156

 

DL 193

Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Việt Nhật

C34/I, đường số 2G, khu CN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

157

 

DL 202

Công ty TNHH Thái Bình Dương

74 An Dương Vương, phường 16 quận 8, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

158

 

HK 216

Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu An Lạc FIMEX, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh DV&XNK quận 1 (Fimexco)

530 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

159

 

HK 215

Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Phương

118/3 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hàng khô

160

 

DL 227

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Tân Bình

1/1 Trường Chinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

161

 

DL 279

Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế

Đường số 4, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

162

 

DL 355

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức

Đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

163

 

DL 364

Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi

Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân , Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

164

 

DL 366

Công ty Cổ phần Hải Sản S.G

Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

165

 

DL 346

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản và thực phẩm Thành Hải

25 đường số 1, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

166

 

HK 300

Công ty TNHH Seafood VN

1/97/29, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

167

 

DH 226

Phân xưởng chế biến đồ hộp, Công ty TNHH Toàn Thắng (Evewin)

Đường A, Lô E, khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh

Đồ hộp

168

 

NM 331

Công ty TNHH SX-TM-DV Minh Hà

Lô C 42 B/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Nước mắm

169

 

DL 378

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thương mại Vĩnh Trân

Q42-43-44 KTTCN, ấp 1, đường số 15, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

170

 

DL 379

Nhà máy đông lạnh - Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hà 

CN III, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông lạnh

171

 

DL 381

Công ty cổ phần Trang

Lô III - 22, đường 19/5A, Nhóm Lô A 14b, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

172

 

DL 368

Nhà máy CBTP số 3 - Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản

Lô A77/I, đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

173

 

DL 389

Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh

Lô A-14A, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

174

 

DL 390

Xí nghiệp chế biến hải sản Phước Hưng - Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức

Đường số 6, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

175

 

HK 392

Công ty TNHH Thuận Nghĩa

B22/463R Trần Đại Nghĩa, ấp 2, Tân Nhựt, Q.Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

Hàng khô

176

 

DL 102

Công ty Cổ phần Hải sản Bình Đông

49 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

177

 

DL 271

Phân xưởng 1 - Công ty TNHH TM SX Hoàng Cầm

109A Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

178

 

HK 417

Công ty TNHH Nông hải sản thương mại Thiên Tuế - Phân xưởng hàng khô

Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thành, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Hàng khô

179

Long An

DL 54

Phân xưởng sản xuất đông lạnh, Công ty cổ phần thuỷ sản và XNK Long An

31, Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An

Đông lạnh

180

DL 353

Công ty TNHH Tân Thành Lợi

546/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Đông lạnh

181

DL 404

Phân xưởng Cấp đông - Công ty đồ hộp Việt Cường

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đông lạnh

182

DH 66

Công ty TNHH Thái Royal

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đồ hộp

183

DH 165

Công ty Đồ hộp Việt Cường

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đồ hộp

184

DH 1 74

Xí nghiệp chế biến trái cây FOODTECH

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đồ hộp

185

Bến Tre

DL 19

Chi nhánh công ty TNHH Đồng Bằng Xanh tỉnh Bến Tre

ấp 3, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Đông lạnh

186

DL 84

Công ty cổ phần thủy sản Bến Tre

457C đường 885, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Đông lạnh

187

DL 86

Phân xưởng 2, Nhà máy chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre

71 Lô B, Quốc lộ 60, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre

Đông lạnh

188

DL 22

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

Xã Tân Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Đông lạnh

189

DL 333

Nhà máy CBTS Ba Lai - Cty XNK Lâm TS Bến Tre (FAQUIMEX)

Số 71 quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Đông lạnh

190

Tiền Giang 

DL 21

Công ty TNHH An Lạc

Xã Tân Mỹ Chánh, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

191

DL27

Công ty TNHH Châu á

Lô 38, 39, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

192

DL 121

Công ty TNHH CBTP và thương mại Ngọc Hà

ấp Hội, Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

193

DL 1 27

Xí nghiệp tư doanh Sông Tiền 2

ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

194

DL 252

Công ty TNHH thương mại chế biến nông thuỷ hải sản và thực phẩm XK Việt Phú

Lô 34 - 36, Khu công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

195

DL 299

Phân xưởng sản xuất chả cá, Công ty TNHH BADAVINA

Lô 52, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang

Đông lạnh

196

 

DL 308

Công ty TNHH Hùng Vương

Lô 44, khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

197

 

DL 354

Chi nhánh Công ty TNHH Gò Đàng

Lô 45, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

198

 

DH 323

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồ hộp á Châu

ấp Đông Hoà, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đồ hộp

199

 

DL 380

Công ty TNHH Thương mại thuỷ sản Việt Đức

Lô 45B, Khu công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

200

 

DL 386

Công ty TNHH Hùng Vương - Phân xưởng II

Lô 45-46, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

201

 

DL 405

Công ty cổ phần thủy sản Vinh Quang

Lô 37- 40 Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

202

 

DL 416

Công ty TNHH chế biến thủy sản Kim Sơn

09 ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

IV. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 5

203

Sóc Trăng

DL 132

Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX VN)

Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tx. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

204

 

DL 162

Xí nghiệp Đông lạnh Tân Long Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

119 Quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

205

 

DL 23

Xí nghiệp chế biến thủy sản Thắng Lợi - Công ty Cổ phần chế biến thủy sản út Xi

Hương lộ Mỹ Tú, phường 7, Tx. Sóc Trăng, Sóc Trăng

Đông lạnh

206

 

DL 44

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái

ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

207

 

DL 117

Công ty TNHH Kim Anh

49 quốc lộ 1A, phường 2, Tx Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

208

 

DL 159

Xí nghiệp CBTP Thái Tân - Công ty TNHH Kim Anh

145 Quốc lộ 1A, phường 7, tx Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

209

 

DL 199

Xí nghiệp thuỷ sản SAOTA

89 quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

210

DL 181

Công ty TNHH Phương Nam

Km 2127, quốc lộ 1A, phường 7, tx Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

211

DL 208

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thu

147 Quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

212

DL 229

Xí nghiệp đông lạnh Phát Đạt - Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

119, quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

213

DL 322

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản út Xi

Tỉnh lộ 8, Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

214

DL 406

Công ty TNHH chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng

ấp Cảng Trần Đề, xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Đông lạnh

215

DL 414

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam- Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Miền Tây

Số 199A, Quốc lộ 1A, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

216

Cà Mau

 

DL 29

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần XNK thủy sản Năm Căn

Số 3, đường Sân Bay, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

217

DL 25

Xí nghiệp 2 - Công ty CBTS và XNK Cà Mau (CAMIMEX - II)

333 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

218

DL 113

Nhà máy chế biến đông lạnh Cảng Cá Cà Mau - Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau

Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

219

DL 116

Công ty TNHH Nhật Đức

234 Quốc lộ 1A, Xã Định Bình, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

220

DL 178

Xí nghiệp 4 - Công ty CBTS và XNK Cà Mau

333 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

221

DL 83

Công ty TNHH chế biến Cá xuất khẩu Cà Mau

969 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

222

DL 72

Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

223

DL 97

Xí nghiệp CB hàng XK Tân Thành - Công ty nông sản thực phẩm XNK Cà Mau

969 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

224

DL 118

Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau

Khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

225

DL 231

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi - Công ty cổ phẩn thủy sản Cà Mau

Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Đông lạnh

226

 

DL 130

Công ty cổ phần CBTSXK Minh Hải (JOSTOCO)

09 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

227

 

DL 145

Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú

Khu công nghiệp Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

228

 

DL 196

Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau

Khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

229

 

DL 200

Công ty TNHH kinh doanh CBTS và XNK Quốc Việt

444 Lý thường Kiệt, Phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

230

 

DL 201

Xí nghiệp kinh doanh CBTS XK Ngọc Sinh

Xã Kháng An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

231

 

DL 180

Xí nghiệp CBTSXK Phú Tân - Công ty kinh doanh XNKTS Cái Đôi Vàm

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

232

 

DL 85

Xí nghiệp CBTSXK Nam Long - Công ty kinh doanh XNK thủy sản Cái Đôi Vàm

Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

233

 

DL 321

Công ty TNHH CBTS Minh Quí

Khu công nghiệp Phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

234

 

DL 294

Công ty TNHH CBTS và XNK Phú Cường

454 Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

235

 

DL 295

Nhà máy chế biến chả cá Sông Đốc, trực thuộc Xí nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Sông Đốc, Công ty Khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau

Khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

236

 

DL 230

Phân xưởng 1, Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn

Số 3, đường Sân Bay, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

237

 

DL 348

Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau

ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

238

 

DL 351

Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau V - Công ty chế biến thủy sản và XNK Cà Mau

999 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

239

Cà Mau

DL 375

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Sông Đốc

169 thị trấn sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đông lạnh

240

 

DL 391

Công ty Cổ phần chế biến & xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Đoàn

01A, Trương Phùng Xuân, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

241

 

DL 401

Công ty cổ phẩn chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân

180A ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

242

Bạc Liêu

DL 161

Công ty Cổ phẩn xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi

Quốc lộ 1A; thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

243

 

DL 99

Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai (GIRIMEX)

Quốc lộ 1A, thị trấn Hộ phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

244

 

DL 78

Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải

Km 2184, quốc lộ 1A, Trà Kha, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc liêu

Đông lạnh

245

 

DL 26

Phân xưởng chế biến thuỷ sản Gành Hào - Công ty XNK TS Hộ Phòng

Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

246

 

DL 124

Công ty TNHH thủy sản NIGICO

Quốc lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

247

 

DL 240

Công ty Cổ Phần Thủy sản Bạc Liêu

Số 89, Quốc lộ 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

248

 

DL 204

Phân xưởng 3, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Trà Kha

Quốc lộ 1A, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

249

 

DL 349

Chi nhánh Công ty TNHH Grobest & Imei Industrial. (Vietnam)

ấp Nhàn Dân B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

250

 

DL 160

Phân xưởng 2 - Mặt hàng mới, Công ty kinh doanh XNK TS. Minh Hải

Quốc lộ 1A, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

251

 

DL 374

Phân xưởng I - SEAPRODEX MINH Hải

Phường 8, Quốc lộ 1A, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

252

 

DL 403

Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Minh Hiếu

Quốc lộ 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

253

 

DL 411

Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản - xuất nhập khẩu Việt Cường

Số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

IV. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 6

254

Đồng Tháp

HK 59

Xí nghiệp thực phẩm Sa Giang, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

281, Nguyễn Huệ, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Hàng khô

255

 

HK 129

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2 - Công ty cổ phần XNK Sa Giang

8816 Trần Hưng Đạo, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Bánh phồng tôm 1

256

 

HK 328

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

Lô CII-3, khu công nghiệp C, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Bánh phồng tôm 1

257

 

DL 147

Công ty TNHH Vĩnh Hoàn

Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, quốc lộ 30, phường 11, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

258

 

DL 143

Công ty TNHH thương mại Toàn Sáng

ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

259

 

DL 239

Xí nghiệp xuất nhập khẩu thuỷ sản Sa Đéc

Lô VI, Khu công nghiệp C Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

260

 

DL 367

Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Thanh Hùng - Công ty TNHH Thanh Hùng.

Lô CIII-1, Khu C, KCN Sa Đéc - Thị xã Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

26/

 

DL 376

Công ty TNHH Thực phẩm IQVD - Đồng Tháp

Lô CV1, Khu C, KCN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

262

 

DL 395

Công ty TNHH sản xuất thương mại Toàn Phát

Quốc lộ 54, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

263

Cần Thơ

DL 14

Công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam

Lô 2-14, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

264

 

DL 15

Công ty TNHH thủy sản Biển Đông

Lô II 18B1 - 18B2, khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Đông lạnh

265

 

DL 68

Phân xưởng I - Công ty TNHH thủy sản Bình An

Lô 2.17, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

266

 

DL 69

Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh

Quốc lộ 91, ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

267

 

DL 134

Công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ

Lô 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

268

 

DL 325

Xí nghiệp thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ (CASEAFOOD)

Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

269

Cần Thơ

DL 77

Công ty Hải sản 404

Đường Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

270

 

HK 329

Phân xưởng hàng khô, Công ty hải sản 404

Đường Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Hàng khô

271

 

DL 183

Công ty Cổ phẩn Thủy sản Mê Kông - MEKONGFISH Co.

Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

272

 

DH 146

Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam)

Lô số 44, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đồ hộp

273

 

DL 345

Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải

Lô 14, Khu chế xuất và công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ

Đông lạnh

274

 

DL 151

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu

ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Đông lạnh

275

 

DL 185

Công ty TNHH Thuận Hưng - Phân xưởng 1 (THUFICO)

Km 2078 + 300 Quốc lộ 1, Phường Ba Láng, quận Cái Răng, tp Cần Thơ

Đông lạnh

276

 

DL 306

Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông

Lô 17D, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp Cần Thơ

Đông lạnh

277

 

DL 340

Công ty TNHH Thuận Hưng (THUFICO)

Khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ

Đông lạnh

278

 

DL 347

Công ty TNHH SX - TM Basa

ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Đông lạnh

279

 

DL 387

Nhà máy đông lạnh Thanh Việt - Doanh nghiệp tư nhân Thanh Việt

ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Đông lạnh

280

 

DL 397

Công ty TNHH An Khang

Lô số 2-9A2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Đông lạnh

281

 

DL 408

Nhà máy đông lạnh thủy sản Đại Tây Dương N.V - Công ty TNHH Đại Tây Dương

Lô A4, Khu CN - TTCN, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Đông lạnh

282

 

DL 396

Phân xưởng 2 - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu

ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tp Cần Thơ

Đông lạnh

283

Hậu Giang

DL327

Xí nghiệp chế biến hải sản thực phẩm Phú Thạnh, Công ty TNHH Phú Thạnh

Km 2082 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

284

DL 65

Công ty cổ phần thủy sản Cafatex

Km 2081, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

285

Vĩnh Long

DL 141

Xí nghiệp đông lạnh Phú Thạnh

690 Quốc lộ 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

286

DL 186

Công ty TNHH hải sản Việt Hải

Km 2087 + 500 Quốc lộ 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

287

DL 365

Xí nghiệp thuỷ sản Tây Đô

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đông lạnh

288

DL 36

Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long

197 đường 14/9, khóm 6, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đông lạnh

289

Trà Vinh

DL 206

Công ty CP đông lạnh thủy sải Long Toàn

Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

290

DL 31

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long

36 Bạch Đằng, phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

291

DL 326

Phân xưởng 1 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long

36 Bạch Đằng, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

292

DL 205

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Duyên Hải (COSEAFEX)

Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

293

An Giang

DL 08

Xí nghiệp Đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang

Quốc lộ 91, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Đông lạnh

294

 

DL 07

Xí nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang

1234 Trần Hưng Đạo, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

295

 

DL 33

Công ty TNHH An Xuyên

09 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

296

 

DL 184

Xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX, Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Quốc lộ 91, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Đông lạnh

297

 

DL 152

Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt -Công ty Cổ phần Nam Việt

Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

298

 

DL 301

Nhà máy rau quả đông lạnh Mỹ Luông, Công ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang

Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Đông lạnh

299

 

DL 324

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản xuất khẩu Tuấn Anh 1, Công ty TNHH Tuấn Anh

99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mĩ Quí, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

300

 

DL 359

Công ty TNHH Việt An

Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

301

 

DL 360

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Bình Đức

1245 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

302

An Giang

DL 363

Xí nghiệp thực Phẩm Bến Cát - Công ty XNK nông sản thực phẩm An Giang

Quốc lộ 91, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Đông lạnh

303

 

DL 370

Công ty TNHH XNK thủy sản Cửu Long An Giang

90 - Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

304

 

DL 371

Công ty Cổ phần XNK thủy sản AFA

Quốc lộ 91, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

305

 

DL 384

Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V, Công ty cổ phần Nam Việt

Đường Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, nhường Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đông lạnh

306

Kiên Giang

NM 138

Xí nghiệp sản xuất nước mắm Phú Quốc Hưng Thành

Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nước mắm

307

 

NM 139

Công ty TNHH Khai thác hải sản chế biến nước mắm Thanh Hà

Khu phố 4, Thị trấn Đương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nước mắm

308

 

DL 120

Xí nghiệp CBTS XK An Hòa

13 Ngõ Thời Nhiệm, phường An Bình, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

309

 

DL 110

Xí nghiệp CBTSXK Kiên Giang - Công ty XNKTS Kiên Giang (KISIMEX)

62 Ngô Thời Nhiệm, khu phố 7, phường An Bình, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

310

 

DH 335

Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (KIFOCAN)

Cảng Cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đồ hộp

311

 

DL 166

Xí nghiệp CBTS XK Kiên Lương - Công ty 

XNKTS Kiên Giang (KISIMEX)

Đông lạnh

312

 

HK 320

Xí nghiệp CBTS XK Kiên Lương - Công ty XNKTS Kiên Giang (KISIMEX)

ấp Ba Hòn, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Hàng khô

313

 

DL 297

Công ty TNHH Kiên Hùng

ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

314

 

DL 51

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Phương

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

315

 

DL 344

PX đông lạnh - Công ty TNHH Huy Nam

KCN cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

316

 

DL 377

Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH Mai Sao

KCN Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

317

Kiên Giang

DL 398

Công ty TNHH Bảo Vinh

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên
Giang

Đông lạnh

318

 

DL 400

Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản số 4 - Kiên Giang

Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

319

 

DL 407

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

326 - 328 đường Ngô Quyền, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

320

 

DL 409

Công ty TNHH Kiên Cường

Khu Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Đông lạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 177/CLTY-CL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu177/CLTY-CL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 177/CLTY-CL

Lược đồ Công văn 177/CLTY-CL danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 177/CLTY-CL danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu177/CLTY-CL
        Cơ quan ban hànhan toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản, Cục quản lý chất lượng
        Người ký***, Trần Bích Nga
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 177/CLTY-CL danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 177/CLTY-CL danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

              • 16/01/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/01/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực