Công văn 1770/CT-TTHT

Công văn 1770/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1770/CT-TTHT chính sách thuế thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính.gửi: Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ: 13 - 13Bis. Kỳ Đồng, phường 9, Q.3
Mã số thuế: 0302979487

Trả lời văn bản số 211/DIC - TCKT ngày 21/01/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ);

Căn cứ Khoản 7.b Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyn đi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyn giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tải sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ skinh doanh có tài sản điều chuyn phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty theo trình bày có mua mới dây chuyền sản xuất xi măng và Clinker giao cho Chi nhánh của Công ty tại Lô B1, KCN Thụy Vân - TP Việt Trì, Phú Thọ thì khi chuyn TSCĐ mới cho Chi nhánh Công ty có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. Công ty căn cứ vào bộ hồ sơ mua tài sản (hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...) để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định (nếu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào) và thực hiện trích khu khao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào âm chưa khấu trừ hết thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều 18 Thông tư số Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu: (TTHT, VT)
187 - 10098735/16 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1770/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1770/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1770/CT-TTHT chính sách thuế thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1770/CT-TTHT chính sách thuế thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1770/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1770/CT-TTHT chính sách thuế thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1770/CT-TTHT chính sách thuế thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 01/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực