Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB

Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB năm 2016 về khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB khảo sát kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB
V/v khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 1530/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chng khủng bố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ.

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chng khủng bố (PCKB) tại các đơn vị trực thuộc Bộ, nội dung gm:

1. Đặc Điểm, tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống khủng bố của đơn vị.

2. Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố của đơn vị.

3. Nội dung, chương trình và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống khủng bố của đơn vị.

4. Số lượng, chất lượng của lực lượng tham gia PCKB (kiêm nhiệm).

5. Đầu tư trang thiết bị cho công tác PCKB.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai công tác PCKB theo 05 nội dung nêu trên, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Chỉ đạo phòng chống, khủng bố), trước ngày 27 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0983.170262 (đồng chí Trần Văn Chiên); hộp thư điện tử: [email protected].

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố) thông báo để các đơn vị trực thuộc Bộ biết và triển khai nội dung công việc nêu trên nhằm phục vụ đợt khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống khủng bố của Bộ đạt kết quả tốt nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (PCKB), TVC 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ VHTTDL
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1772/BVHTTDL-BCĐPCKB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB khảo sát kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB khảo sát kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1772/BVHTTDL-BCĐPCKB
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýHuỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB khảo sát kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB khảo sát kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị 2016

             • 18/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực