Công văn 1773/BKHCN-KHTC

Công văn 1773/BKHCN-KHTC về Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1773/BKHCN-KHTC Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/BKHCN-KHTC
V/v: Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc TƯ
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước

 

Ngày 25/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1244/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015. Tại điểm 2 mục IV của Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/01/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 109/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN 5 năm 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2013 gửi các Bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện nghiêm Quyết định 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2013 sẽ chỉ bố trí vốn cho dự án các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp và đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011.

Để Bộ Khoa học và Công nghệ kịp tổng hợp, đề xuất các dự án đầu tư phát triển của ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi Danh mục tổng hợp các dự án đăng ký sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ cùng với hồ sơ các dự án đã được phê duyệt về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/7/2012 (Danh mục các dự án tổng hợp theo Phụ lục kèm theo Công văn này. Bản điện tử gửi theo địa chỉ: [email protected]).

Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự hợp tác của các Bộ, ngành và địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban KH&CN Địa phương, các Vụ CNN, CNC, KHXHTN;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 


Bộ … (Tên Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91)

UBND tỉnh, thành phố ….

Phụ lục

 

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN

(Kèm theo Công văn số 1773/BKHCN-KHTC ngày 28 tháng 6 năm 2012)

STT

Tên Dự án, công trình

Căn cứ pháp lý (Quyết định phê duyệt)

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Khởi công

Hoàn thành

Tổng vốn đầu tư được duyệt

Kinh phí được phân bổ lũy kế đến hết năm 2012

Dự kiến kinh phí năm 2013

Đăng ký kế hoạch vốn năm 2014-2015

A

Dự án mới bắt đầu từ 2013:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1773/BKHCN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1773/BKHCN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực28/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1773/BKHCN-KHTC Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1773/BKHCN-KHTC Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1773/BKHCN-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành28/06/2012
        Ngày hiệu lực28/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1773/BKHCN-KHTC Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1773/BKHCN-KHTC Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học

           • 28/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực