Công văn 1774/BGTVT-TC

Công văn số 1774/BGTVT-TC về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 334/KTNN-CNIV do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1774/BGTVT-TC cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu Kiểm toán Nhà nước văn bản 334/KTNN-CN


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1774 /BGTVT-TC
V/v cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 334/KTNN-CNIV.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 334/KTNN- CNIV ngày 16/3/2009 của Kiểm toán Nhà nước về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010. Để thực hiện yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án ... chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo số liệu công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do đơn vị mình trực tiếp quản lý về Bộ Giao thông vận tải theo đúng biểu mẫu do Kiểm toán Nhà nước yêu cầu (mẫu số 01/KS-CNIV gửi kèm theo công văn này) cụ thể như sau:

1. Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/04/2009.

2. Các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/04/2009.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửi đường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vào hòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT (để phối hợp);
- Cục QLXD & CLCTGT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1774/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1774/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2009
Ngày hiệu lực26/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1774/BGTVT-TC

Lược đồ Công văn 1774/BGTVT-TC cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu Kiểm toán Nhà nước văn bản 334/KTNN-CN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1774/BGTVT-TC cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu Kiểm toán Nhà nước văn bản 334/KTNN-CN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1774/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành26/03/2009
        Ngày hiệu lực26/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1774/BGTVT-TC cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu Kiểm toán Nhà nước văn bản 334/KTNN-CN

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1774/BGTVT-TC cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu Kiểm toán Nhà nước văn bản 334/KTNN-CN

              • 26/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực