Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về báo cáo danh sách công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB danh sách công chức viên chức người lao động nghỉ hưu năm 2017 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện việc quản lý công chức, viên chức theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ hưu trong năm 2017 (bao gồm các trường hợp thuộc Bộ và đơn vị quản lý).

Báo cáo và danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2016 (mẫu biểu báo cáo kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 


Tên đơn vị:

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số ……………….)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh trước khi nghỉ hưu

Mã ngạch

Thời Điểm nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1777/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB danh sách công chức viên chức người lao động nghỉ hưu năm 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB danh sách công chức viên chức người lao động nghỉ hưu năm 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1777/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB danh sách công chức viên chức người lao động nghỉ hưu năm 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB danh sách công chức viên chức người lao động nghỉ hưu năm 2017 2016

           • 23/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực