Công văn 1777/TCT-PC

Công văn số 1777/TCT-PC về việc thủ tục xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1777/TCT-PC Thủ tục xử lý vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1777/TCT-PC
V/v: Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 915/CT-TTr ngày 18/04/2008 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 21 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Trường hợp vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý thì người phát hiện vi phạm phải lập biên bản theo đúng mẫu quy định và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt đình chỉ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định tại Nghị định này.”

Tại Điều 22 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Việc lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế được quy định như sau:

1. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có trách nhiệm lập biên bản theo đúng mẫu quy định và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền xử phạt. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong biên bản;

2. Trường hợp người lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt thì thủ trưởng của người đó là người có thẩm quyền xử phạt cũng phải ký tên vào biên bản; trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh trước khi ký biên bản:

…”

Theo quy định trên, trường hợp người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có trách nhiệm lập biên bản theo đúng mẫu quy định và chuyển biên bản tới người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào biên bản đã lập nêu trên để ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 22 nêu trên.

Trường hợp, cơ quan Công an khi kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan Công an tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển đến cơ quan thuế để người có thẩm quyền xử phạt đình chỉ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 21 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1777/TCT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1777/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực08/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1777/TCT-PC Thủ tục xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1777/TCT-PC Thủ tục xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1777/TCT-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành08/05/2008
        Ngày hiệu lực08/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1777/TCT-PC Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1777/TCT-PC Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

             • 08/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực