Công văn 1778/UBND-VX

Công văn 1778/UBND-VX về chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1778/UBND-VX chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1778/UBND-VX
V/v chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Tôn giáo - Dân tộc;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Qua xem xét công văn số 107/ĐHCT-GV ngày 19/01/2007 của Trường Đại học Cần Thơ về việc chi trả học bổng đối với học sinh Bạc Liêu đang học tại trường theo chế độ cử tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Kể từ tháng 01/2007, thực hiện việc chi trả học bổng chính sách đối với học sinh tỉnh Bạc Liêu theo chế độ cử tuyển hiện đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2. Giao Ban Tôn giáo - Dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo danh sách học sinh về Sở Tài chính, nhằm chi trả học bổng, chính sách được kịp thời, chính xác theo đúng tinh thần Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Nhận được công văn này, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo - Dân tộc và những đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Khối Văn - Xã;
- Lưu: VP,(PCV126).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1778/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1778/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1778/UBND-VX chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1778/UBND-VX chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1778/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1778/UBND-VX chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1778/UBND-VX chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực