Công văn 1779/UBND-ĐTMT

Công văn số 1779/UBND-ĐTMT về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1779/UBND-ĐTMT điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1779/UBND-ĐTMT
Về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Giao thông vận tải;
Các Sở - ngành thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1840/SKHĐT-ODA ngày 13 tháng 4 năm 2009) về điều chỉnh quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tạm thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác đấu thầu thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải đã được quy định tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND kết hợp với việc nghiên cứu điều chỉnh Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và cả Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND nếu cần thiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1779/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1779/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2009
Ngày hiệu lực22/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1779/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 1779/UBND-ĐTMT điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1779/UBND-ĐTMT điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1779/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành22/04/2009
        Ngày hiệu lực22/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1779/UBND-ĐTMT điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1779/UBND-ĐTMT điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh

           • 22/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực