Công văn 1780/TCT-KK

Công văn 1780/TCT-KK về thủ tục miễn, giảm thuế đối với Công ty Tài chính Quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1780/TCT-KK thủ tục miễn, giảm thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1780/TCT-KK
V/v thủ tục MG thuế đối với IFC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 446/CT-KTT1 ngày 21/01/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thủ tục miễn, giảm thuế đối với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại Điểm 11 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Khoản 9 Điều VI của Các Điều khoản Thỏa ước về IFC quy định: “Công ty, các tài sản, thu nhập của Công ty và các hoạt động và giao dịch của Công ty được phép theo Thỏa ước này sẽ được miễn trừ khỏi mọi thứ thuế và mọi lệ phí hải quan”;

Căn cứ Tuyên bố chung Liên Bộ ngày 6/5/1994 do Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước ký khẳng định: “Tuyên bố này khẳng định rằng tất cả quyền miễn trừ và quyền lợi của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), một Tổ chức Quốc tế được thành lập theo các Điều khoản Thỏa thuận, … được đề cập trong Điều VI của Các Điều khoản Thỏa thuận nói trên”;

Căn cứ các quy định và văn bản hướng dẫn nêu trên, nếu hoạt động cho vay của Công ty Tài chính Quốc tế IFC thuộc phạm vi các Điều khoản thỏa ước của IFC và theo Tuyên bố chung Liên Bộ ngày 6/5/1994, IFC được miễn thuế tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động trên.

2. Về thủ tục miễn, giảm thuế:

Căn cứ hướng dẫn về khai thuế, tính thuế và thủ tục miễn, giảm thuế quy định tại Mục X Phần B và Mục I Phần E Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì: “Người nộp thuế tự xác định số thuế được miễn thuế, giảm thuế hoặc không phải nộp thuế và khai báo với cơ quan thuế trong hồ sơ khai thuế …. Tài liệu liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế là một phần của hồ sơ khai thuế”. Theo đó thủ tục miễn, giảm thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục X Phần B và Mục I Phần E Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1780/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1780/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1780/TCT-KK thủ tục miễn, giảm thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1780/TCT-KK thủ tục miễn, giảm thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1780/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1780/TCT-KK thủ tục miễn, giảm thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1780/TCT-KK thủ tục miễn, giảm thuế

            • 27/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực