Công văn 1781/BXD-QHKT

Công văn 1781/BXD-QHKT năm 2017 về ý kiến đối với báo cáo tổng hợp rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1781/BXD-QHKT 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/BXD-QHKT
V/v ý kiến đối với báo cáo tổng hợp rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2628/UBND-TH ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc xin ý kiến đối với báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhận được ngày 18/7/2017, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn quy hoạch:

Tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 16/02/2012, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long được xác định thời hạn quy hoạch đến năm 2020 (Quy hoạch năm 2012). Đến nay, chỉ còn 03 năm nữa là kết thúc thời kỳ quy hoạch, nội dung báo cáo Điều chỉnh quy hoạch cần căn cứ trên cơ sở các kết quả đạt được của việc thực hiện quy hoạch kỳ trước để xác định, điều chỉnh thời hạn quy hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Theo đó, đề nghị rà soát lại các số liệu dự báo về quy mô dân số, nhu cầu sử dụng đất đai, về phát triển, . . . đảm bảo phù hợp với giai đoạn quy hoạch đã được điều chỉnh.

2. Mục tiêu phát triển

Hiện nay đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức lập, vì vậy đề nghị nghiên cứu, bổ sung mục tiêu lập Điều chỉnh quy hoạch là: “Phù hợp với các nội dung định hướng trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

3. Làm rõ hơn về định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật:

- Nội dung Điều chỉnh quy hoạch cần căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 để làm rõ hơn định hướng phát triển hệ thống đô thị toàn Tỉnh và tại từng tiểu vùng về tính chất, vai trò và quy mô dân số, đất đai, làm cơ sở lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

- Thuyết minh rõ về tổ chức, mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây dựng đô thị.

- Xác định, làm rõ các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan trong tỉnh Vĩnh Long về quy mô, quy định kiểm soát phát triển.

- Bổ sung nội dung đánh giá môi trường chiến lược: Dự báo, xác định những vấn đề môi trường có phạm vi tác động lớn; làm rõ hiện trạng nguồn gây ô nhiễm lớn, các vùng bị suy thoái môi trường, các vùng sinh thái cảnh quan đối với từng lĩnh vực, ngành phát triển kinh tế; xác định các nội dung bảo vệ môi trường ở quy mô vùng tỉnh; dự báo xu thế các vấn đề môi trường do tác động của việc lập và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các vấn đề môi trường.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu chỉ đạo hoàn thiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QHKT (T.04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

Thuộc tính Công văn 1781/BXD-QHKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1781/BXD-QHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 1781/BXD-QHKT

Lược đồ Công văn 1781/BXD-QHKT 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1781/BXD-QHKT 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1781/BXD-QHKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Đình Toàn
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1781/BXD-QHKT 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1781/BXD-QHKT 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long

             • 03/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực