Công văn 1781/TCT-KK

Công văn 1781/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1781/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1781/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 744/CT-KT3 ngày 13/01/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai thuế GTGT:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II Phần A và Điểm 2.5 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ tại Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; Điểm (2.1, 2.6) Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn về khai thuế GTGT tại Điểm (2.4, 2.5) Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; Điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính;

- Đối với Công ty TNHH TM Khataco và Công ty kinh doanh đà điểu - cá sấu Khataco (dưới đây viết tắt là Công ty KD đà điểu):

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty KD đà điểu xuất hàng giao cho Công ty TNHH TM Khataco nhận bán đại lý theo hợp đồng đại lý có thỏa thuận, đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng thì Công ty KD đà điểu phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Công ty TNHH TM Khataco là đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng sử dụng hóa đơn GTGT của cơ sở đại lý, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về Công ty KD đà điểu.

Căn cứ vào Bảng kê hàng hóa bán ra qua đại lý đã tiêu thụ, Công ty KD đà điểu lập hóa đơn GTGT phản ánh hàng hóa đã tiêu thụ giao cho Công ty TNHH TM Khataco. Trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa không chịu thuế GTGT; dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Định kỳ hàng tháng Công ty KD đà điểu kê khai nộp thuế đối với hàng hóa bán thông qua đại lý.

- Đối với Công ty TNHH TM Khataco (tại Nha Trang - Khánh Hòa) và Chi nhánh Công ty (tại Hà Nội):

Khi Công ty TNHH TM Khataco xuất hàng giao cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện bán đúng giá, hưởng hoa hồng theo Thông báo của Công ty TNHH TM Khataco gửi các Chi nhánh trực thuộc công ty, thì Công ty phải sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Chi nhánh Công ty thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng cho khách hàng phải sử dụng hóa đơn GTGT của đại lý. Đồng thời Chi nhánh phải lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về Công ty TNHH TM Khataco để Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Chi nhánh Công ty.

Công ty TNHH TM Khataco và Chi nhánh Công ty là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì không phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đó và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

2. Về thuế suất 5%:

Trường hợp nếu Chi nhánh Công ty TNHH TM Khataco nhận bán đại lý cho Công ty TNHH TM Khataco không đúng với giá do Công ty TNHH TM Khataco thông báo, thì khi Chi nhánh bán hàng phải xuất hóa đơn GTGT theo mức thuế suất là 5% đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điểm 2.5 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Chi nhánh phải kê khai nộp thuế GTGT cho hàng hóa bán đại lý áp dụng như trường hợp hàng hóa mua đứt, bán đoạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1781/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1781/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1781/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1781/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1781/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1781/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1781/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 27/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực