Công văn 1782/TCT-KK

Công văn 1782/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1782/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1782/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 290/CT-KTT ngày 06/04/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 1.2 Mục I, điểm 1, điểm 2 Mục VI Phần I, điểm 7 Mục II Phần II Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ điểm 4 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị tiếp nhận nguồn vốn tài trợ của UN-HABITAT để triển khai dự án hỗ trợ nước sạch và nhà vệ sinh cho người nghèo ở Đông Hà và Lao Bảo theo Quyết định số 3201/UBND-CN ngày 13/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tiếp nhận nguồn tài trợ của UN-HABITAT, khoản viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương thì Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị phải kê khai và lấy xác nhận của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị vào Tờ khai xác nhận viện trợ ngay sau khi nhận được chứng từ chuyển tiền của nước ngoài cho Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục VI Phần I và Mục II phần II Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 12/2009 đến tháng 2/2010 của Dự án hỗ trợ nước sạch và nhà vệ sinh cho người nghèo ở thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo tỉnh Quảng Trị thuộc nguồn vốn viện trợ của UN-HABITAT (cơ quan định cư con người của Liên Hiệp quốc), hoạt động hoàn thuế của Công ty không có văn bản xác nhận của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về khoản tiền viện trợ nêu trên thì Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị không đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Cục QLN&TCĐN (BTC);
- Vụ:PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1782/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1782/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1782/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1782/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1782/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1782/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1782/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 27/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực