Công văn 17821/BTC-TCT

Công văn 17821/BTC-TCT năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17821/BTC-TCT 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 17821/BTC-TCT
V/v: miễn thuế TNCN và tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3630 /UBND-KT ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An v/v xem xét miễn tiền nợ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), không thu tiền chậm nộp của công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm và đề xuất cơ chế hỗ trợ. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế

- Điều 1 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập theo quy định tại Pháp lệnh này”.

- Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy, các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây và thuế TNCN hiện hành.

- Điều 18 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, thông báo số thuế thu nhập phải nộp của từng người và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định”.

- Điều 24 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”.

Theo đó, Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là tổ chức, cá nhân trả thu nhập có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người lao động.

Thuế thu nhập của các cá nhân làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không phải là nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nên không ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

2. Về miễn thuế TNCN

- Điều 20 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“1. Trong trường hợp bị thiên tai, địch họa, tai nạn ảnh hưởng đến đời sống của người nộp thuế, thì người nộp thuế được xét giảm thuế hoặc miễn thuế thu nhập.

2. Người nộp thuế được xem xét miễn giảm thuế thu nhập trong một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.

- Điều 5 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các cầu thủ bóng đá và các cá nhân làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không thuộc trường hợp được xét giảm thuế, miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây và thuế TNCN hiện hành.

3. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định người nộp thuế được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để xem xét miễn tiền chậm nộp phát sinh từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế TNCN của các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An biết, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Long An đôn đốc Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm nộp đủ tiền thuế còn nợ và tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm;
- Vụ Pháp chế, Vụ CS thuế;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN, QLN2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17821/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17821/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17821/BTC-TCT 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17821/BTC-TCT 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17821/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực08/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 17821/BTC-TCT 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân tiền chậm nộp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 17821/BTC-TCT 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân tiền chậm nộp

            • 08/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực