Công văn 1784/BXD-VP

Công văn số 1784/BXD-VP về việc công bố Định mức vật tư trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1784/BXD-VP công bố Định mức vật tư xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1784/BXD-VP
V/v: Công bố Định mức vật tư trong xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức vật tư trong xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc lập định mức dự toán, quản lý vật tư, tính giá vật liệu xây dựng đến công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát ND tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục vụ thuộc Bộ Xâydựng
- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TRONG XÂY DỰNG

I- NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Định mức vật tư trong xây dựng là định mức kinh tế kỹ thuật thể hiện về mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, thiết kế và thi công.

Định mức vật tư được lập trên cơ sở các quy chuẩn xây dựng , quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xây dựng.

II - KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Định mức vật tư trong xây dựng bao gồm 3 phần:

Phần 1: Định mức sử dụng vật tư, bao gồm 10 chương

- Chương I: Định mức vật liệu dùng trong công tác bê tông

- Chương II: Định mức vật liệu dùng trong công tác xây, trát, láng, lát, ốp, làm trần, làm mái, quét vôi, bả, sơn....

- Chương III: Định mức vật liệu dùng để làm giàn giáo

- Chương IV: Định mức vật liệu dùng trong công tác sản xuất cửa và kết cấu gỗ

- Chương V: Định mức vật liệu dùng để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại

- Chương VI: Định mức vật liệu dùng trong công tác nổ mìn phá đá xây dựng công trình

- Chương VII: Định mức vật liệu dùng để làm mặt đường bộ

- Chương VIII: Định mức vật liệu dùng để làm mặt đường sắt

- Chương IX: Định mức vật liệu dùng để bảo ôn

- Chương X: Định mức vật liệu dùng cho một số công tác khác

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu qua các khâu, bao gồm 5 nhóm hao hụt

- Nhóm 1: Định mức hao hụt vật liệu trong thi công

- Nhóm 2: Định mức hao hụt vữa bê tông

- Nhóm 3: Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển

- Nhóm 4: Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công

- Nhóm 5: Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho

Phần 3: Phụ lục

- Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu, gồm 2 nhóm vật liệu:

+ Nhóm vật liệu phi kim loại

+ Nhóm vật liệu kim loại

III - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1- Định mức vật tư trong xây dựng là cơ sở để lập định mức dự toán, quản lý vật tư xây dựng công trình và tính giá vật liệu xây dựng đến công trình.

2- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng phần, từng chương của tập Định mức vật tư còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và tính toán cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của loại công tác xây lắp, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1784/BXD-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1784/BXD-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2007
Ngày hiệu lực16/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1784/BXD-VP

Lược đồ Công văn 1784/BXD-VP công bố Định mức vật tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1784/BXD-VP công bố Định mức vật tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1784/BXD-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành16/08/2007
        Ngày hiệu lực16/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1784/BXD-VP công bố Định mức vật tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1784/BXD-VP công bố Định mức vật tư xây dựng

           • 16/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực