Công văn 1785/TCT-DNL

Công văn 1785/TCT-DNL về xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1785/TCT-DNL xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/TCT-DNL
V/v xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 354/GTTN-KTTC ngày 29/3/2011 của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên về việc xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa so với quy định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ qui định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do quy trình sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán theo thị trường tại địa phương khai thác tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từng thời kỳ.

Tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên.

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp Mỏ than Phấn Mễ, là đơn vị hạch toán phụ thuộc và trực thuộc Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, khai thác than sau đó chuyển cho Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên để sản xuất ra than cốc dùng cho nấu luyện gang (than không bán ra ngoài mà chỉ sử dụng cho sản xuất của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên) sẽ áp dụng giá tính thuế đơn vị tài nguyên theo giá do UBND tỉnh Thái Nguyên qui định.

Về việc xử lý tiền thuế nộp thừa: Trường hợp Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên có phát sinh số tiền thuế tài nguyên nộp thừa thì được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1785/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1785/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2011
Ngày hiệu lực25/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1785/TCT-DNL xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1785/TCT-DNL xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1785/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/05/2011
        Ngày hiệu lực25/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1785/TCT-DNL xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1785/TCT-DNL xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa

           • 25/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực