Công văn 1785/TCT-KK

Công văn 1785/TCT-KK về chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1785/TCT-KK chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1785/TCT-KK
V/v chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh kê khai chậm

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 816/CT-KK&KTT ngày 2/12/2009 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về chứng từ nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình ngoài tỉnh kê khai chậm, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Tại Điểm 1.2.c Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Điểm 1.2.c.5 Mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó … Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Tại Điểm 1.2.c.8 Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót.”

Theo đó, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào nêu trên được hiểu là chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ ở khâu nhập khẩu cũng như tạm nộp tại các địa phương. Công ty được kê khai vào số thuế đã nộp để xác định số thuế GTGT còn phải nộp với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính trong thời gian tối đa là 03 tháng, nay là 06 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh. Trường hợp công ty không kê khai và quyết toán thuế theo quy định trên thì công ty không được khai giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp mà được tính vào chi phí để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu các chứng từ nộp thuế đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2621/TCT-KK ngày 11/7/2008 và số 4057/TCT-KK ngày 28/10/2008 trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Công ty TNHH Miền Tây
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1785/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1785/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1785/TCT-KK chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1785/TCT-KK chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1785/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1785/TCT-KK chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1785/TCT-KK chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ngoài tỉnh kê khai chậm

           • 27/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực