Công văn 1785/UBND-TM

Công văn 1785/UBND-TM về tỷ lệ phân bổ và sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố theo Thông tư 89/2007/TT-BTC do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1785/UBND-TM tỷ lệ phân bổ sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1785/UBND-TM
Về tỷ lệ phân bổ và sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2008

KHẨN

 

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông thành phố;
- Công an thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thanh tra Sở Giao thông - Công chính;
- Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
Căn cứ theo tình hình thực tế của thành phố và xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Ban An toàn giao thông thành phố tại Công văn số 13/LS-BATGT- STC ngày 25 tháng 01 năm 2008 về tỷ lệ phân bổ và sử dụng nguồn thu xử phạt
vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về tỷ lệ phân bổ nguồn thu phạt:

- Số thu của khối quận - huyện: được để lại 100% cho quận - huyện để sử dụng cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn (trừ số thu của lực lượng Thanh tra giao thông, Trạm cân kiểm tra xe và Cảng vụ Đường thủy nội địa) và phân bổ sử dụng cho các đơn vị liên quan phối hợp hoạt động theo tỷ lệ quy định đính kèm Công văn này.

- Số thu của khối thành phố: bao gồm số thu phạt do các đơn vị khối thành phố, các đơn vị Trung ương đóng và hoạt động ổn định tại địa phương (lực lượng Thanh tra giao thông của Trung ương, Trạm cân kiểm tra xe) thực hiện phân bổ sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị liên quan theo tỷ lệ quy định đính kèm Công văn này; trong đó:

+ Đối với kinh phí hoạt động của Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong: sử dụng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông được trích để lại cho Công an thành phố (phần tỷ lệ trích 70%).

+ Đối với lực lượng Thanh tra giao thông của Trung ương đóng và hoạt động ổn định tại địa phương: được trích 2% nhưng không quá 20% trên tổng số thực thu tiền phạt của Thanh tra giao thông Trung ương đóng tại địa phương và tính trong nguồn kinh phí phân bổ cho Thanh tra giao thông.

+ Đối với tỷ lệ trích cho lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác trật tự an toàn giao thông với tỷ lệ 10% của khối thành phố được đưa vào ngân sách thành phố để chi phí cần thiết phục vụ công tác trật tự an toàn giao thông và được phân bổ sử dụng như sau:

* Trích 7% để chi theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Trích 3% cho một số cơ quan có liên quan để chi bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, như sau: Sở Giao thông - Công chính (1%), Sở Tài chính (1%), Kho bạc Nhà nước thành phố (1%).

+ Tỷ lệ phân bổ để chi bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị: Đối với phần kinh phí trích cho lực lượng Công an; lực lượng Thanh tra giao thông sau khi trích cho Cảng vụ Đường thủy nội địa, Trạm cân kiểm tra xe (nếu có), Thanh tra giao thông của Trung ương hoạt động trên địa bàn (nếu có); các đơn vị dành 80% để chi cho các nội dung đã được quy định tại điểm 1.1 - khoản 1 - mục IV của Thông tư số 89/2007/TT-BTC dành 20% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

2. Về mức chi đối với lực lượng Công an giao thông, lực lượng Thanh tra giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố và Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong:

- Đối với lực lượng Công an giao thông trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được áp dụng mức chi bồi dưỡng là 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với lực lượng Thanh tra giao thông trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: được áp dụng mức chi bồi dưỡng tương tự như của lực lượng Công an giao thông.

- Đối với Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong: được áp dụng mức chi theo quy định tại Công văn số 1654/UBND-TM ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ, chiến sỹ bị thương, tai nạn hoặc gia đình của cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy từng trường hợp cụ thể.

- Mức chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông thành phố là 500.000 đồng/người/tháng.

3. Thời điểm áp dụng:

Việc phân bổ, sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo hướng dẫn của Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính và tại Công văn này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007 (thời điểm Thông tư số 89/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành)./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTUB : CT, các PCT;
- VP HĐ-UB: CPVP;
- Phòng TC-TM-DV, ĐT-MT, CNN, VX;
- Lưu : VT, (TM/P) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1785/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1785/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1785/UBND-TM

Lược đồ Công văn 1785/UBND-TM tỷ lệ phân bổ sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1785/UBND-TM tỷ lệ phân bổ sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1785/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1785/UBND-TM tỷ lệ phân bổ sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1785/UBND-TM tỷ lệ phân bổ sử dụng nguồn thu xử phạt vi phạm

            • 20/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực