Công văn 17851/QLD-ĐK

Công văn 17851/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 159) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17851/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17851/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159).

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trươ
ng Quốc Cường(để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Hu
y Hùng(để b/c);
- Phòng QLKD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 159
(Đính kèm công văn số 17581/QLD-ĐK ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

Osaphine

VD-28087-17

19/9/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Morphine Sulphate

BP 2012

Johnson Matthey Public Limited Company

10 Wheatfield Road, Edinburgh, England

England

Asbuline 5

VD-28066-17

19/9/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Salbutamol sulfate

BP 2016

JAYCO CHEMICAL INDUSTRIES

Kashi Mira, Post Mira, Dist.Thane - 401104, Maharashtra, India

India

Hepargitol 100

VD-28078-17

19/9/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paclitaxel

USP 36

Phyton Biotech, LLC

1527 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6P7 Canada

Canada

Hepargitol 150

VD-28079-17

19/9/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paclitaxel

USP 36

Phyton Biotech, LLC

1527 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6P7 Canada

Canada

BFS-Salbutamol

VD-27820-17

19/9/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Salbutamol sulfat

BP 2013

Megafine Pharma Ltd

Plot No. 31- to 35 & 48- to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik - 422202, Maharashtra, India

India

Metrospiral

VD-27698-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Metronidazol

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical technology Co., Ltd

No. 8 Fengshan Road, industrial and Economic development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Ozanier 250mg

GC-284-17

19/09/2022

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Levofloxacin hemihydrat

USP37

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333 Jiangnan road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang

China

DN-cape 500

QLĐB-632-17

19/09/2019

Công ty CP DP Sao Kim

Capecitabin

USP 38

Jiangsu Hengrui Medicine Co,. Ltd

No.22 Jinqiao Road, Dapu Industrial Zone, Lianyugang, Jiangsu, China

China

Doxorubicin Bidiphar 10

QLĐB-635-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Doxorubicin hydrochloride

EP 7

MicroBiopharm Japan Co., Ltd.

3-1 Sanraku-cho, Yatsushiro-shi, Kumamoto, 866-0017 Japan

Japan

Doxorubicin Bidiphar 10

QLĐB-635-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Doxorubicin hydrochloride

EP 7

Synbias Pharma Limited.

Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine.

Ukraine

Epirubicin Bidiphar 10

QLĐB-636-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Epirubicin hydrochloride

EP 7

Synbias Pharma Ltd.

Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine.

Ukraine

Irinotecan Bidiphar 100mg/5ml

QLĐB-637-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Irinotecan hydrochloride trihydrate

NSX

Olon S.p.A

Strada Rivoltana, km 6/7 20090 Rodano (MI), Italy

Italy

Methotrexat Bidiphar 50 mg/2 ml

QLĐB-638-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Methotrexate

USP 38

Excella GmbH

Nürnberger Str. 12 90537 Feucht Germany

Germany

MEVAREX 100

QLĐB-639-17

19/09/2019

Công ty cổ phần SPM

Etoposide

USP36

Sicor Società Italiana Corticosteroid S.r.l

Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vecelli) Itally.

Italy

MEVAREX 50

QLĐB-640-17

19/09/2019

Công ty cổ phần SPM

Etoposide

USP36

Sicor Società Italiana Corticosteroid S.r.l

Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vecelli) Itally.

Italy

RIVACIL 150

QLĐB-641-17

19/09/2019

Công ty CP SPM

Erlotinib Hydrochloride

NSX

Kopran Ltd

1076 Pirijat House, Dr. E Moses Road Worli Mumbai 400 018

India

ROLNADEZ

QLĐB-642-17

19/09/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Tamoxifen citrat

BP 2013

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

TERZENCE-2,5

QLĐB-643-17

19/09/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Methotrexat

USP 39

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

TERZENCE-5

QLĐB-644-17

19/09/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Methotrexat

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

BOSTAFED

VD-27807-17

19/09/2022

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Pseudoephedrine hydrochloride

EP 8.0

Basf PharmaChemikali en GmbH & Co.KG

Karlstrase 15-39, 42-44, Minden, Westfale, 32423

Germany

EFFER- PARALMAX CODEIN

VD-27811-17

19/09/2022

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Codeine phosphate

BP 2013

Turkish Grain Board

Opium Alkaloids Plant, 03310 - Bolvadin

Turkey

PARALMAX SOFTCAPS

VD-27815-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Codeine phosphate

DĐVN IV

Turkish Grain Board

Opium Alkaloids Plant, 03310 - Bolvadin

Turkey

Levoflox OPV 500

VD-27971-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levofloxacin hemihydrate

USP38/ NF33

Hetero Drugs Limited

S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andra Pradesh, India

India

Tydol Codeine Forte

VD-27981-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Codeine phosphate Hemihydrate

EP 8.0

Johnson Matthey Macfarlan Smith

10 Wheatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, United Kingdom

UK

Effalgin - S

VD-28048-17

19/9/2022

Công ty CPDP Tipharco

Codeine phosphate hemihydrate, crystalline powder

EP 7.0

T.M.O. Turkish Grain Board

Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin/Turkey

Turkey

CLORAMPHENI COL 250MG

VD-28117-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Chloramphenicol

BP 2013

NANJING BAIJINGYU PHARMACEUTI CAL CO., LTD.

Add: No.29 Fangshuidonglu, Nanjing Chemical Industrial Park

CHINA

Levofloxacin 500

VD-28135-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Levofloxacin hemihydrat

USP 37

Quimica Sintetica, S.A.

Calle Dulcinea S/N 28805 Alcalá de Henares - Madrid - Spain

Spain

Metronidazol

VD-28146-17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Metronidazole

BP 2013

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Biluracil 500

VD-28230-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Fluorouracil

EP8

Chemische Fabrik Berg GmbH

Mainthalstrasse 3 060749 Bitterfeld- Wolfen Germany

Germany

Eyexacin

VD-28235-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Levofloxacin Hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu, Zhejiang, China.

China

Metronidazol 250mg

VD-28239-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Metronidazol

BP2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co.Ltd-China

No.8 Fengshan Road, Industrial and economic development zone, Luotian country, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Zolgyl

VD-28244-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Metronidazol

BP2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co.Ltd-China

No.8 Fengshan Road, Industrial and economic development zone, Luotian country, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Flagyl 250mg

VD-28322-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Metronidazole

EP 8.8

Corden Pharma Bergamo S.p.A.

Via Bergamo 121 - 24047 Treviglio, Italy.

Italy

DI-ANTIPAIN

VD-28329-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Tramadol hydrochloride

BP2013

Inogent Laboratories Private Limited

28A, IDA, Nacharam Hyderabad 500 076, India

India

Biloxcin Eye

VD-28229-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Ofloxacin

USP38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China.

China

Methadon

VD-27703-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Danapha

Methadon hydroclorid

BP 2013

Siegfried Ltd

Untere Bruehlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland

Switzerland

Zodalan

VD-27704-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Danapha

Midazolam hydroclorid

NSX

Lake Chemicals Pvt. Ltd

Lakshminarayana complex, 5th floor, 10/1, Palace Road, Bangalore - 560 052 - India

India

Comvir APC

VD-27763-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Zidovudine

EP 8.2

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang Provincial Chemical And Medical Materials Base, Linhai Zone, China-317 016 Linhai, Zhejiang province, China.

China

Maxxacne-T

VD-27764-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Tretinoin

USP 38

Jiangxi Hengxiang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Zibu Fine Chemical Industry Park, Wannian County, Jiangxi Province 335504, P.R. China.

China

Cortebois

VD-27838-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cloramphenicol

BP 2013

Century Pharmaceuticals Ltd

103,104,105 GIDC Estate, Halol, India

India

Terpin Codein 15

VD-27842-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Codein

EP 8.0

Alcaliber S.A

Plaza de Colon, 2- Torre I, Planta 13 28046 Madrid, Spain

Spain

Ciprofloxacin 750mg

VD-27880-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Ciprofloxacin hydrocloride

USP 35

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

Weiwu Road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang, China

China

Immulimus

VD-27931-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Tacrolimus

USP 38

Biocon Limited

20th KM, Hosur Road, Electronic City, Bangalore, India - 560 100

India

Medi-Colchicin

VD-27937-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Colchicine

USP 38

Shaanxi Huike Botanical Development Co., Ltd.

No. 24, Xianning East Road, Xi‘an, Shaanxi, China

China

Rvlevo 750

VD-28595-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Levofloxacin

NSX

Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Starry Road of Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju, Zhejiang, China 317300.

China

Colistimed

VD-28603-17

19/09/2022

Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy

Colistimethate sodium

EP 9.0

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials Base Linhai Zone, Zhejiang 317015, P. R. China

China

Neostigmed

VD-28607-17

19/09/2022

Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy

Neostigmine methylsulfate

EP 7.0

DSM Fine Chemicals Austria

St. Peter - Strasse 25, P.O.Box 933, A-4021 Linz/Austria

Austria

Sedangen

VD-27718-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Codein phosphat hemihydrat

BP 2012

Johnson Matthey Macfarlan Smith

10 Wheatfield Road; Edinburgh, EH11 2QA

United Kingdom

Titimex

VD-28212-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Cloramphenicol

USP 38

Northeast pharmaceutical group co., Ltd

No 37, Zhonggong Bei street, Tiexi District, Shenyang City, liaoning province.

China

Cloromycetin

VD-28246-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Cloramphenicol

DĐVN IV

Nanjing Baijingyu Pharmaceutical co.,LTD

No.29 fangshuidonglu, Nanjing chemical industrial park

China

Thepacodein talets

VD-28249-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Codein phosphat hemihydrat

DĐVN IV

Alkaloida Chemical Company

Kabay János út 29 Tiszavasvári, 4440

Hungary

LEVOTANIC 250

VD-28262-17

19/09/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Levofloxacin hemihydrate

USP 34

Hetero Drugs Limited (Unit-VI)

No.s, 213,214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Distric, Andhra Pradesh

India

Caavirel

VD-28290-17

19/09/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Entecavir monohydrate

NSX

Hetero Drugs Limited

S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal

India

Tatanol Ultra

VD-28305-17

19/09/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Tramadol hydrochloride

EP 9.0

Perrigo API Ltd

31 Lehi St., Bnei Brak, 5120052 P.O.Box: 2231, Bnei Brak 5112102

Israel

Entecavir STADA 0.5 mg

VD-28561-17

19/09/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Entecavir monohydrate

NSX

Hetero Drugs Limited

S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Spirastad Plus

VD-28562-17

19/09/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Metronidazole

BP 2015

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

428 YiShui North Road, Fengshan, Luotian County, Hubei Province

China

Terpin STADA

VD-28563-17

19/09/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Codein phosphate hemihydrate

EP 8.0

T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) Turkish Grain Board

AAF-Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin/ Afyonkarahisar

Turkey

Para-Codein 10

VD-27726-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Codein phosphat

DĐVN IV

Sanofi Chemie

Route de Avignon 30390 - Aramon

France

Para-Codein 20

VD-27727-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Codein phosphat

DĐVN IV

Sanofi Chemie

Route de Avignon 30390 - Aramon

France

Para-codein 30

VD-27728-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Codein phosphat

DĐVN IV

Sanofi Chimie

Route de Avignon 30390- Aramon

France

Capbize 500mg

QLĐB-633-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Capecitabine

USP38

Acebright Pharma Pvt.Ltd

77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jiganini, Bangalore-560 105

India

Geastine 250

QLĐB-634-17

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Gefitinib

IP2014

Acebright Pharma Pvt.Ltd

No.77D and 116/117, Kiadb Industrial, Jigani, Bengaluru, Karnataka

India

Levofloxacin 500 mg

VD-27901-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shanryu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China, 312369

China

Ofxaquin

VD-28314-17

19/09/2022

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

Ofloxacin

USP 34

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118

China

Ofloxacin 0,3%

VD-28364-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Ofloxacin

USP 38

Zhejiang East - Asia Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic development zone of Sanmen county, Zhejiang, China.P.C: 317100

China

Bantako fort

VD-28368-17

19/09/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Metronidazole

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,LTD

No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian county, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Becorace

VD-28411-17

19/09/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Zidovudine

USP 38

Hetero Labs Limited (Unit- IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram(Vill.), Nakkapally(Mandal), Visakhapatnam(Dist)- 531081, A.P. India

India

Moxifloxacin 0,5%

VD-27953-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Moxifloxacin hydrochloride

EP 8

YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd

No, 38 & 62 Binjiang Road, Yidu City, Hubei Province, P.R.China

China

Di-Angesic codein 10

VD-28396-17

19/09/2022

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Codein phosphat hemihydrat

DĐVN IV

Alcaliber S. A

Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid

Spain

Codfesine

VD-28395-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Codein phosphat hemihydrat

EP 7.0

Alcaliber S.A

Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid

Spain

Di-Angesic codein 10

VD-28397-17

19/09/2022

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Codein phosphat hemihydrat

DĐVN IV

Alcaliber SA

Plaza de Colon, 2-Torre I, Planta 13 28046 Madrid

Spain

Tovalgan Codein Ef

VD- 28132- 17

19/09/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Codeine phosphate hemihydrate

BP 2014

S.a.l.a.r.s (S.p.a)

Via San Francesco no 5- 22100 COMO Italy

Italy

Tovalgan Codein

VD-28131-17

19/09/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Codeine phosphate hemihydrate

DĐVN IV

S.a.l.a.r.s (S.p.a)

Via San Francesco no 5-

22100 COMO Italy

Italy

Degevic‘s

VD-28199-17

19/9/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Tramadol hydrochloride

EP 8.0

VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist - 502319, Telangana

India

Vadol codein‘s

VD-28208-17

19/9/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Codeine phosphate hemihydrate

EP 8.0

ALCALIBER S.A

Plaza de Colon, 2 - Torre I, Planta 13, 28046 Marid

Spain

Vacocipdex 500

VD-23752-15

17/12/2020

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Ciprofloxacin hydrochloride

DĐVN IV

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

Wei wu road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Zhejiang, China

China

Vacoflox L

VD-18428-13

18/01/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Levofloxacin hemihydrate

USP 34

Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd

No. 800, Dadao East Road, Chengguan Town, Xinchang Country, Zhejiang Province, China

China

Vacoflox

VD-16633-12

01/8/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Ofloxacin

DĐVN IV

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd-China

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang322118, China

China

Tinidazol 500

VD-20910-14

12/6/2019

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Tinidazole

DĐVN IV

AARTI DRUGS LIMITED

Plot No.N-198, MIDC, Tarapar, Tal.Palghar, Dist.Thane- 401 506 (M.H.)

India

Keygestan 100

VD-27956-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Progesteron

USP 34

Zhejiang Xianjiu Pharmaceutical, Co., Ltd

No.1 Xianyno Road, Xianju, Zhejiang.

China

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17851/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17851/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17851/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 17851/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 17851/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu17851/QLD-ĐK
    Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
    Người kýĐỗ Minh Hùng
    Ngày ban hành02/11/2017
    Ngày hiệu lực02/11/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 17851/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu