Công văn 1786/BTP-BTTP

Công văn 1786/BTP-BTTP năm 2016 triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/BTP-BTTP
V/v triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 107/2015/QH13). Ngày 14/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/2016/QH13 (sau đây gọi là Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ).

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến về chế định thừa phát lại nói chung và Nghị quyết số 107/2015/QH13 nói riêng tại địa phương; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quán triệt, tập huấn, tuyên tuyền, ph biến về chế định này được nêu tại Mục 3 Phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương được nêu tại Mục 4 Phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ:

- Tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện chế định thừa phát lại: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Văn phòng thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, nhất là những việc hiện nay thừa phát lại đang gặp khó khăn như việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án.

Trường hợp địa phương có nhu cầu phát triển, thành lập thêm các Văn phòng thừa phát lại thì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung, gửi về Bộ Tư pháp để xem xét, phê duyệt.

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định thừa phát lại: Qua thời gian thực hiện thí điểm cho thấy, để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của Văn phòng thừa phát lại, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cân nhắc kỹ việc đăng ký thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương; khi xây dựng Đề án thực hiện, cần có lộ trình phù hợp về thời gian và số lượng các Văn phòng.

Trên cơ sở Đề án của các địa phương, Bộ Tư pháp sẽ xem xét, phê duyệt sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Trong thời gian chưa ban hành Nghị định sửa đi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Bộ Tư pháp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đ thực hiện thành công chủ trương của Đảng và của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết kịp thời (thông qua Cục B trợ tư pháp, số điện thoại 04.62739513).

(Xin gửi kèm theo Đ cương Đề án thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1786/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1786/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1786/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực