Công văn 1786/BTTTT-BC

Nội dung toàn văn Công văn 1786/BTTTT-BC 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính doanh nghiệp bưu chính công ích


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/BTTTT-BC
V/v nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ- TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…” (điểm c khoản 4 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg).

Để nâng cao khả năng phục vụ của doanh nghiệp bưu chính công ích khi tham gia đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị với các địa phương về việc thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Căn cứ ý kiến của các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng bộ tài liệu tham khảo triển khai việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg (tài liệu gửi kèm theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành (hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) trên địa bàn nghiên cứu, tham khảo tài liệu nêu trên trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm tại địa phương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ: Cục KSTTHC;
- Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở VH, TT, TT&DL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, BC, TM (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1786/BTTTT-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1786/BTTTT-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1786/BTTTT-BC

Lược đồ Công văn 1786/BTTTT-BC 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính doanh nghiệp bưu chính công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1786/BTTTT-BC 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính doanh nghiệp bưu chính công ích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1786/BTTTT-BC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1786/BTTTT-BC 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính doanh nghiệp bưu chính công ích

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1786/BTTTT-BC 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính doanh nghiệp bưu chính công ích

              • 12/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực