Công văn 1786/TCT-KK

Công văn 1786/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1786/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 261/CT-THVNDT ngày 28/01/2011 và công văn số 778/CV- THVNDT ngày 04/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 116 Chương IV Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 7.1 Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
Căn cứ quy định tại Điều 107 Luật Quản lý thuế;
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;
Căn cứ hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vi phạm Điều 116 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005 về các văn bản hướng dẫn thi hành thực hiện Luật Doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT trước, trong và sau thời điểm ban hành công văn số 5218/TCT-KK ngày 23/12/2010 của Tổng cục Thuế thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thuế GTGT thì thu hồi số thuế đã hoàn và không xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn tại công văn 5218/TCT-KK nêu trên.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì số thuế kê khai khấu trừ này không đủ điều kiện để kê khai khấu trừ, nhưng doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh thuế theo quy định. Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh số tiền thuế làm tăng số thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền thuế đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC và Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1786/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1786/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2011
Ngày hiệu lực25/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1786/TCT-KK

Lược đồ Công văn 1786/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1786/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1786/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành25/05/2011
        Ngày hiệu lực25/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1786/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1786/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 25/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực