Công văn 179/BXD-TCCB

Công văn số 179/BXD-TCCB về báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 179/BXD-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 2007


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 179/BXD-TCCB
V/v: báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2007

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Để có cơ sở đánh giá chính xác công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước năm 2008, đề nghị các đơn vị báo cáo số lượng, chất lượng viên chức của đơn vị tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 theo Biểu mẫu đính kèm. Trong báo cáo giải thích rõ việc tăng (hoặc giảm) số lượng viên chức của năm 2007 so với số lượng viên chức vào cùng thời điểm cùng kỳ năm trước.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và biểu mẫu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/5/2008 để kịp tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu VP, TCCB, DT.33.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 


Bộ Xây dựng

Tên đơn vị: …………..

 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

(Tính đến ngày 31/12/2007)

(Kèm theo công văn số 179/BXD-TCCB ngày 06/5/2008)

Ngày nhận báo cáo:

Đơn vị tính: người

Tổng số

Chia theo ngạch viên chức

Chia theo trình độ đào tạo

Chia theo độ tuổi

Đảng viên

Phụ nữ

Dân tộc ít người

CVCC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

Còn lại

Chuyên môn

Chính trị

Tin học

Ngoại ngữ

Dưới 30

Từ 30 đến 50

Trên 50 đến 60

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Còn lại

Cao cấp

Trung cấp

Đại học

Chứng chỉ

Anh văn

Ngoại ngữ khác

Tổng số

Trong đó

Nữ: 54

Nam: 59

Đại học

Chứng chỉ

Đại học

Chứng chỉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

……….……..., ngày….….tháng 5 năm 2008
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 179/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu179/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2008
Ngày hiệu lực06/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 179/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 179/BXD-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 179/BXD-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu179/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành06/05/2008
        Ngày hiệu lực06/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 179/BXD-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 179/BXD-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 2007

            • 06/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực